Öppet helgfria vardagar 9-12 och 13-15

Ring 010-303 07 40

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och deras svar.

Kategorier

Välja besiktningspersoner

Det står dig som kund fritt att välja besiktningsperson. Skrivningar i avtal gentemot privatpersoner där leverantören försöker begränsa ditt urval av besiktningsperson är så kallade oskäliga avtalsvillkor då de ensidigt försöker begränsa din frihet att agera, du kan läsa mer om det här: https://www.hallakonsument.se/lagar/avtalsvillkorslagen/

För att utföra en besiktning krävs såväl teoretisk som praktisk kunskap inom både el-installation och montering av panelerna på taket. För att minimera den mänskliga faktorn vid en besiktning bör man utgå från en checklista för de olika moment som skall besiktigas. Denna checklista bör vara anpassad till de produkter som använts vid installationen då olika produkter har olika krav från tillverkaren.

Företaget där besiktningspersonen jobbar bör vara registrerat hos elsäkerhetsverket med verksamhetsområde elproduktionsanläggningar. Du kan se om ett företag är anslutet här: https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget/privatperson

Jämföra besiktningspersoner

Att jämföra olika besiktningspersoner kan vara svårt för en lekman men du kan ändå skaffa dig en uppfattning genom att titta på protokoll från genomförda besiktningar. Fråga gärna efter protokoll från anläggningar med de produkter du har i den anläggning som skall besiktigas så att du vet att besiktningspersonen har erfarenhet av de system som använts. Särskilt viktigt är att besiktningspersonen har relevant erfarenhet och en anpassad checklista för det specifika montagesystem som använts för att fästa panelerna på taket.

Ni kan hitta besiktningar utförda av våra besiktningspersoner här: https://www.solenergikvalitet.se/leverantorer

Kvalitetssäkring

IFSEK - Institutet för solenergikvalitet har valt att utveckla en mjukvara för att stödja besiktningspersonen under besiktningen med en checklista anpassad i detalj till komponenter och taktyp för den anläggning som besiktigas. Vi genomför interna utbildningar för att våra besiktningspersoner skall vara uppdaterade i sin kunskap och alla nya besiktningspersoner går som lärling bredvid en erfaren besiktningsperson tills tillräcklig kunskap och erfarenhet kan säkerställas. Vi har valt att vara fristående från alla organisationer för att säkerställa fullständigt oberoende och objektivitet.

Styrka genom kollegor

Att vara en del av Institutet för Solenergikvalitet innebär att vara en del av ett nätverk av flera erfarna besiktningspersoner, utspridda över hela Sverige. Var och en av oss har unika erfarenheter och specialiteter inom solenergi, vilket främjar en ständig kunskapsdelning och idéutbyte. Denna samlade expertis bidrar till mer noggranna och heltäckande besiktningar. Som ensam besiktningsperson kan man vara mer sårbar i komplexa eller ovanliga situationer, där fler perspektiv eller ytterligare expertis kan vara av stort värde. Dessutom arbetar alla våra besiktningspersoner med samma uppdaterade verktyg, vilket innebär att vi ständigt har tillgång till den senaste informationen och att vi kontinuerligt delar kunskap med varandra. Detta gör oss starkare tillsammans.

Våra besiktningspersoner

När det kommer till besiktning av solcellsanläggningar är erfarenhet och kompetens avgörande. Det är därför vi är särskilt stolta över att kunna säga att våra besiktningspersoner inte bara är välutbildade – de har också gedigen praktisk erfarenhet av solenergiområdet.

Alla våra besiktningspersoner har flera års erfarenhet inom solenergi. De har arbetat med alla aspekter av solcellssystem, från installation och underhåll på taket till den tekniska sidan med AC-installationen. Denna kombination av teoretisk kunskap och hands-on erfarenhet garanterar att varje besiktning utförs med den högsta standarden av kvalitet och noggrannhet. När du väljer att genomföra en besiktning genom oss kan du vara trygg med att din anläggning granskas av någon som verkligen förstår varje liten detalj.

 

Vanliga frågor

Är ni medlemmar i Svensk Solenergi?

Svensk Solenergi är en intresseförening för solenergibranschen som skall tillvarata sina medlemmars intressen. Eftersom installatören som är din motpart vid en besiktning ofta är med i Svensk Solenergi anser vi inte att de besiktningspersoner som tillhör samma organisation skall ses som en oberoende part vid en besiktning utan snarare bör det de skriver ses som en partsinlaga för installatören.

https://svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/besiktning/

Svensk solenergi gör certifieringar för installatörer och håller ett separat register för besiktningspersoner. För att vara med i registret krävs att man som besiktningsperson i hög grad tillvaratar installatörens intressen.

Är ni medlemmar i SBR?

SBR har inga certifieringar kring solceller. Deras standardiseringsarbete inom byggbranschen är värdefullt men inte direkt relevant för vår verksamhet.

Är ni certifierade för besiktning av solceller?

Det finns idag ingen certifiering för besiktning av solceller utan enbart certifieringar för ett arbetssätt som är anpassat för större entreprenader där konsumentlagarna inte är aktuella.

Vi har en 3.4 meter lång stege med oss. Når stegen till stuprännan så räcker den. Är det mer än 3 meter så behöver vi låna en stege, alternativt komma ut på taket genom taklucka.

I nuläget tar vi inte emot beställningar av takintegrerade solcellslösningar.

Vi besiktigar även anläggningar beställda av företag och bostadsrättsföreningar. Hör av er till oss så tar vi fram ett prisförslag för att genomföra besiktningen efter det att vi fått tillgång till underlaget för entreprenaden.

Vi rekryterar kontinuerligt in personal för att möta ökande efterfrågan på våra tjänster, men även för att utvidga området vi kan erbjuda våra tjänster i. Vart vi etablerar oss beror i stor utsträckning på vart vi kan hitta kvalificerad personal.

När de finns på plats kommer vi erbjuda besiktningar till fastpris.

Ni får gärna anmäla ert intresse och boka en besiktning så återkommer vi så snart vi har möjlighet att besikta i ert område. Bokningen binder priset till det som är aktuellt vid bokningen.

Anmälan är inte bindande förens man accepterar en besiktningstid. Om ni har löst besiktningen innan vi återkommer med ett tidsförslag är det bara att tacka nej till besiktningen!

En inbjudan skickas till den mailadressen ni angivit i er personliga kundvy. Inbjudan skickas ut automatisk samtidigt som vi skickar en bekräftelse till er att bokningen är genomförd vid accepterad tid för besiktning.

Det är därför viktigt att ni anger en kontaktuppgift som vi kan skicka inbjudan till så snart ni gör en beställning. Saknas det uppgifter meddelar vi er att vi inte kunde skicka en inbjudan. I samma mail finns det uppgifter kring besiktningen så ni enkelt kan vidarebefordra den till valfri kontaktperson så leverantören får en chans att medverka under besiktningen.

Trots att det är en god idé med en delbesiktning av solcellsanläggningen innan solcellerna monteras så är det ofta inte något som brukar hända. Installatören måste gå med på att pausa monteringen när allt utom panelerna är monterade för att invänta tiden för delbesiktning.

Oftast så ser installatören att det är ett fel direkt och att det bara är att åtgärda. Ibland händer det att en punkt behöver diskuteras och då hjälper vi er att föra den diskussionen med installatören.

Nej.

 

En besiktning inkluderas tyvärr inte av ROT eller RUT-avdrag.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.14/2945.html#h-Grundlaggande-krav-pa-rotarbete:~:text=Kostnader%20f%C3%B6r%20arkitekt%2C%20bygglov%2C%20besiktning%20och%20liknande%20ger%20inte%20rotavdrag.

 

Skattereduktion för besiktningar kan ej heller ske för installation av grön teknik.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.14/384289.html#:~:text=l%C3%A4nsstyrelserna%20och%20Naturv%C3%A5rdsverket.-,Det%20%C3%A4r%20tre%20olika%20arbeten%20som%20ger%20r%C3%A4tt%20till%20skattereduktion,-enligt%2067%20kap

Vi är alltid tillgängliga, även efter besiktningen, för att stödja och försvara de bedömningar vi har gjort. Om installatören har några tvivel eller inte instämmer med vår bedömning, uppmanar vi dem att kontakta oss. Vi kan då förklara avvikelsen mer ingående och tydligt.

Om en installatör ifrågasätter en punkt i vår bedömning, är det viktigt att ni tar kontakt med oss så vi kan klargöra och försvara avvikelsen.

Tiden att färdigställa ett utlåtande varierar. Finns det osäkerheter kring någon av tillverkarens anvisningar så kommer vi att kontakta tillverkaren för att se till att en felbedömning inte görs. I så fall kan det dröja lite längre.

Tiden för att få klart ett protokoll varierar därför mellan 2-14 dagar.

Om ni vill att vi ska kontrollera åtgärder så kan ni boka en efterkontroll. Kostnaden för en efterkontroll är idag 4 500 kr.

Under en efterkontroll går vi igenom de fel som hittades under första besiktningen och se så att dem har åtgärdats.

En tid för efterkontroll prioriteras och har därför kortare väntetid.

För att beträda taket behöver vi kunna förankra oss säkert. Har du ett högt hus utan taklucka eller annat säkert sätt att beträda taket samt en infästningspunkt för fallskydd blir det svårare att genomföra besiktningen. Vi kan enbart bedömma det som vi kan se.

Vi följer arbetsmiljöverkets lagar och inga av våra besiktningsmän ska under sin arbetsdag utsätta sig för risker som kan leda till skador.

Har du frågor kring din faktura, maila info@solenergikvalitet.se med ditt fakturanummer samt din fråga.

Vi kan enbart besiktiga de delar av anläggningen som är tillgängliga för oss. Ni som fastighetsägare behöver se till att det finns tillgång till alla delar av anläggningen på ett säket sätt.

För ett högre tak där det inte finns taklucka eller infästningspunkt för personligt fallskydd är det inte sannolikt att vi kan se stora delar av installationen.

Att jämföra olika besiktningspersoner kan vara svårt för en lekman men du kan ändå skaffa dig en uppfattning genom att titta på protokoll från genomförda besiktningar. Fråga gärna efter protokoll från anläggningar med de produkter du har i den anläggning som skall besiktigas så att du vet att besiktningspersonen har erfarenhet av de system som använts. Särskilt viktigt är att besiktningspersonen har relevant erfarenhet och en anpassad checklista för det specifika montagesystem som använts för att fästa panelerna på taket.


Ni kan hitta besiktningar utförda av våra besiktningspersoner här: https://www.solenergikvalitet.se/leverantorer

Vi prioriterar att skicka ut tider baserat på hur lång tid ni har stått i vår kö samt om anläggningen är färdigmonterad eller inte. Genom er personliga portal kan ni anmäla när anläggningen blir klar och då också få en högre prioritering.

Om ni är två grannar eller närliggande hus som beställer en besiktning så att ni kan bokas in under samma dag drar vi av 500 kr på dessa besiktningar.

Om det inte är avtalat att ni har rätt att hålla inne en viss summa innan besiktningen är genomförd har ni ingen rätt att hålla inne med betalning.


Vet ni dock redan att något inte är korrekt utfört så har ni rätt att hålla inne en summa. Vår rekommendation är att ta kontakt med er lokala konsumentrådgivare, eller Hallå Konsument om er kommun saknar en konsumentrådgivare, för att få stöd i den frågan.

Det är ingen fara att starta anläggningen innan besiktningen genomförs. Bara din nätägare har givit ett godkännande.

Vi granskar ingen dokumentation eller gjorda åtgärder efter genomförd besiktning. Dokumentation behöver vara oss tillhanda innan besiktningen börjar.

Bilder på åtgärder visar inte alltid helheten och vi kan därför inte göra en bedömning på enbart bilder.

 

Om mer än en besiktning görs på samma anläggning är det alltid det senaste utlåtandet som ligger publikt. Vi låter inte det första utlåtandet ligga kvar. De publika utlåtanden ska spegla anläggningen vid senast utförd besiktning.

Vi kontrollerar inte snörasskydd under våra besiktningar.

IFSEK - Institutet för solenergikvalitet har valt att utveckla en mjukvara för att stödja besiktningspersonen under besiktningen med en checklista anpassad i detalj till komponenter och taktyp för den anläggning som besiktigas. Vi genomför interna utbildningar för att våra besiktningspersoner skall vara uppdaterade i sin kunskap och alla nya besiktningspersoner går som lärling bredvid en erfaren besiktningsperson tills tillräcklig kunskap och erfarenhet kan säkerställas. Vi har valt att vara fristående från alla organisationer för att säkerställa fullständigt oberoende och objektivitet.

Så länge vi kan komma åt alla delar av solcellsanläggningen så behöver ni inte vara hemma.


Även om växelriktaren sitter utomhus kan elcentralen som växelriktaren är ansluten till vara inomhus, vi behöver även tillgång till den elcentralen.

Chassit ska jordas om det framgår av tillverkarens monteringsanvisning.

 

Tillverkaren säkerställer tex att felfunktionen fungerar även om växelriktaren inte är ansluten. I elinstallationsreglerna framgår tydligt att vid projektering av elinstallationer ska det säkerställas att "personer, djur och egendom skyddas"

 

En grundläggande regel i standarden SS 436 40 00 utgåva 3, är att tillverkarens anvisningar ska följas. Det står tydligt.

ELSÄK-FS anger också att anläggningen ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger ett betryggande skydd mot person eller sakskada.

Om du har förtroende för att din installatör åtgärdar felen så finns inga hinder för att betala, reklamationsrätten är densamma oavsett om det är betalt eller inte. 

Som konsument har man rätt att kvarhålla betalning motsvarande kostnaden för att låta någon annan åtgärda bristerna. Behåll bara en skälig summa som du kan motivera, om installatören får rätt kan man få betala dröjsmålsränta på beloppet som inte betalas!

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din lokala konsumentrådgivare eller Hallå Konsument om din kommun inte har tillgång till en konsumentrådgivare.

 

Att vara en del av Institutet för Solenergikvalitet innebär att vara en del av ett nätverk av flera erfarna besiktningspersoner, utspridda över hela Sverige. Var och en av oss har unika erfarenheter och specialiteter inom solenergi, vilket främjar en ständig kunskapsdelning och idéutbyte. Denna samlade expertis bidrar till mer noggranna och heltäckande besiktningar. Som ensam besiktningsperson kan man vara mer sårbar i komplexa eller ovanliga situationer, där fler perspektiv eller ytterligare expertis kan vara av stort värde. Dessutom arbetar alla våra besiktningspersoner med samma uppdaterade verktyg, vilket innebär att vi ständigt har tillgång till den senaste informationen och att vi kontinuerligt delar kunskap med varandra. Detta gör oss starkare tillsammans.

Vi finns tillgängliga efter besiktning för att besvara eventuella frågor ni eller er installatör har efter genomförd besiktning.

Maila in till info@solenergikvalitet.se för att få hjälp.

Vi rekommenderar att ta kontakt med din lokala konsumentrådgivare alternativt Hallå Konsument om det inte finns en konsumentrådgivare i din kommun.


Du kan läsa mer här:

https://www.hallakonsument.se/varor-och-tjanster/problem-med-solcellsanlaggning/

Jag har precis fått en besiktning utförd, vad händer nu?

 

Vanliga frågor:

Hur lång tid tar det innan jag får mitt utlåtande?

Tiden för ett utlåtande varierar. Målet är att aldrig överstiga 14 dagar för att ni ska få protokollet till handa inom rimlig tid. Det kan dock ske att det tar längre tid om vi behöver kontakta tillverkaren av era produkter för att reda ut något.

Skickar ni utlåtandet till min installatör?

Vi skickar enbart utlåtandet till dig som beställt besiktningen då den innefattar dina personuppgifter. Du behöver alltså skicka det vidare till din installatör.

Vad ska jag göra om det finns fel i min anläggning?

Delge er installatör protokollet och be om en åtgärdsplan. Vad som sker efter det beror på installatörens svar.

Finns alltid alla noteringar besiktningsmannen tog upp på plats med i utlåtandet?

Det förekommer att besiktningsmannen delar med sig av noteringar som sedan inte kommer med i utlåtandet efter den interna granskningen. Det kan vara tilläggsdokument eller annan information som tillkommer vid granskningen och därför släcks punkten.

Min installatör har frågor om punkterna i utlåtandet.

Både ni och er installatör är välkommen att skicka frågor kring utlåtandet till oss på info@solenergikvalitet.se

Ändrar ni i utlåtandet efter besiktning?

Vi gör inga ändringar på skrivet utlåtande. Utlåtandet ska spegla besiktningstillfället.

Kan ni granska dokument som tillkommit efter besiktningen?

Dokument för anläggningen behöver finnas tillgängliga innan besiktningen påbörjas, det går bra att lämna in det samma dag. Dokument som tillkommer efter besiktningstillfället kan vi inte ta ställning till.

Ett strängschema visar tydligt vilka paneler som är sammankopplade på taket. Inför eventuell utbyggnad av systemet eller vid driftstörningar underlättar strängschemat för den som felsöker eller utför arbetet. 

Referens: ELSÄK-FS 2022:1 (3 kap.  6 § ) föreskrivs att en starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll.

Dokumentationen ska finnas på svenska och det språk som är lämpligt för de personer som ska ta del av dokumentationen. Även 3 kap. 7 § omfattas av att innehavaren ska ta fram anläggningsspecifika instruktioner och anvisningar till den som ska utföra arbete vid starkströmsanläggningen när anläggningens utförande och dess avsedda användning kräver det, för att ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el.

 

 

Vi behöver något som visar hur panelerna är kopplade på taket. Vilka paneler som ligger i vilken sträng mer eller mindre. Dock är det bra med mer info i form av en resultatberäkning för växelriktaren som är det projekteringsunderlag man får från växelriktartillverkarens mjukvara.

En snö- och vindlastberäkning är det underlag som berättar hur montagesystemet ska monteras på just ert tak. Utan en korrekt genomförd snö- och vindlastberäkning är det inte säkert att anläggningen tål de laster som den kan utsättas för.

Om det under en besiktning noteras fel som behöver åtgärdas, kan det vara lämpligt med en efterkontroll. Är det fel av mindre betydelse brukar inte en efterkontroll rekommenderas.

ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) har under flera ärenden bedömt att det är leverantören som ska stå för kostnaden av en efterkontroll. Detta innebär att om besiktningen upptäcker brister eller fel i en vara eller tjänst som du har köpt kan du ha rätt till en efterkontroll som leverantören måste bekosta.

Du kan läsa mer om detta här: https://www.solenergikvalitet.se/blogg/arns-beslut-kring-solcellsanlaeggningar-vid-besiktning

I dagsläget är dokumentationen som lämnas över efter installerad anläggning ofta bristande och branschen är ännu inte överens om vad som bör finnas i en komplett dokumentation. Nedan följer en lista av vad vi anser absolut minimum.

  • Datablad för solpanel, växelriktare samt eventiúella optimerare och batteri
  • Snö- och vindlastberäkning
  • Dokumenterad beräkning av strängarnas och växelriktarens kompabilitet med panelerna
  • Strängschema för paneler
  • Provnings- och driftsättningsprotokoll med bl.a. strängarnas tomgångsspänning
 

När det kommer till besiktning av solcellsanläggningar är erfarenhet och kompetens avgörande. Det är därför vi är särskilt stolta över att kunna säga att våra besiktningspersoner inte bara är välutbildade – de har också gedigen praktisk erfarenhet av solenergiområdet.

 

Alla våra besiktningspersoner har flera års erfarenhet inom solenergi. De har arbetat med alla aspekter av solcellssystem, från installation och underhåll på taket till den tekniska sidan med AC-installationen. Denna kombination av teoretisk kunskap och hands-on erfarenhet garanterar att varje besiktning utförs med den högsta standarden av kvalitet och noggrannhet. När du väljer att genomföra en besiktning genom oss kan du vara trygg med att din anläggning granskas av någon som verkligen förstår varje liten detalj.

Utlåtandet ska spegla hur anläggningen såg ut vid besiktningstillfället. Vi gör inga ändringar i skapade protokoll.

Det är upp till installatören att ta fram en åtgärdsplan och dokumentera åtgärderna för att sedan överlämna det till dig som beställare.

 

Det finns idag ingen certifiering för besiktning av solceller utan enbart certifieringar för ett arbetssätt som är anpassat för större entreprenader där konsumentlagarna inte är aktuella.

Våra besiktningspersoner har olika certifieringar och utbildningar som är direkt relavanta till solceller. Vill du veta vilken utbildning besiktningspersonerna i ditt område har kan du höra av dig till oss.

SBR har inga certifieringar kring solceller. Deras standardiseringsarbete inom byggbranschen är värdefullt men inte direkt relevant för vår verksamhet.

Svensk Solenergi är en intresseförening för solenergibranschen som skall tillvarata sina medlemmars intressen. Eftersom installatören som är din motpart vid en besiktning ofta är med i Svensk Solenergi anser vi inte att de besiktningspersoner som tillhör samma organisation skall ses som en oberoende part vid en besiktning utan snarare bör det de skriver ses som en partsinlaga för installatören.

https://svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/besiktning/

Svensk solenergi gör certifieringar för installatörer och håller ett separat register för besiktningspersoner. För att vara med i registret krävs att man som besiktningsperson i hög grad tillvaratar installatörens intressen.

Normalt så åtgärdar leverantörer de avvikelser som vi hittar under en besiktning. Det finns ibland bedömningar där vi och leverantören inte är ense, då för vi en diskussion med leverantören. Det är upp till installatören att kontakta oss om dem vill ha ytterligare förtydligande i det läget.

Som konsument har du rätt till en korrekt utförd anläggning och skyddas av Sveriges konsumentlagar.

Institutet för Solenergikvalitet
En oberoende besiktning av dina solceller

Jämför leverantörer

Kundtjänst

Helgfria vardagar 9-12 och 13-15

010-303 07 40

info@solenergikvalitet.se

Mer information

Personlig integritet

Hantera kakor

GDPR

Sociala medier

Facebook

LinkedIn

Ändra eller avboka tid

Behöver du hitta en ny tid eller vill avboka din besiktning så kan du enkelt göra det på din personliga kundsida

Copyright © 2024 IFSEK - Institutet för Solenergikvalitet - Org.nr 559270-1949