Vi söker just nu besiktningspersoner på flera platser i landet. Läs mer genom att klicka här.

Besiktning av solcellsanläggning

Vår besiktningstjänst riktar sig till alla som har eller ska få solceller installerat. Under besiktningen går vi igenom så era solceller är säkra, håller sina garantier och att er installatör levererat enligt avtal.
Beställ besiktning
* För privatägda solcellsanläggningar tillgängliga utan färja installerade inom postnummerområde från 10-76. Max 17kW installerad effekt. Gäller inte för off-grid installationer eller installationer förberedda för off-grid.

Varför behöver jag en besiktning?

Rapporter från bland annat RISE1 med uppdrag från Energimyndigheten visar på att många solcellsanläggningar idag inte installerats korrekt. En del avvikelser kan vara direkt farliga2 medan andra är bra för ägaren att vara medveten om. För någon som inte är insatt är det svårt att veta vad som är rätt och fel men också var och vad som ska kontrolleras. En besiktning av en oberoende tredje part är till allas fördel. Med ett tydligt protokoll efter besiktning kan du få eventuella avvikelser avhjälpta och ge dig själv bättre förutsättningar för att producera utan avbrott.

Här kan du ladda ner ett exempel på hur våra avpersonifierade protokoll ser ut. På ditt protokoll kommer dina uppgifter och annan nödvändig information finnas med för att koppla besiktningen till din anläggning.
Ladda ner exempelprotokollet
1Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN, 2019.
2Sammanställning av incidenter i svenska solelanläggningar. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN, 2019.

Vad händer efter beställning?

När ni gör en beställning så kommer ni först få en bekräftelse på er beställning till den angivna mailen. Vi hör sedan av oss så snart vi har möjlighet och finns tillgängliga om ni har några frågor kring tjänsten.

Ni står nu i kö för att få ett tidsförslag för en besiktning. Ni kan genom er personliga portal uppdatera oss med när installationen sker och delge oss information kring anläggningen.

Beställningen är inte bindande och ni kan när ni vill avboka eran beställning genom er personliga portal.

När får jag ett tidsförslag för besiktning?

En besiktning bokas in baserat på de uppgifter som ni angett i er personliga portal. Hur lång tid det tar för att få ett förslag varierar beroende på vilket område du bor i.

Vi använder oss av ett prioriteringssystem där anläggningar som redan är klara eller har ett installationsdatum som närmar sig får en högre prioritering för att få ett tidsförslag. Tiden för hur länge ni stått i vår kö räknas också in i prioriteringen, varje dag ni står i kö ökar prioriteringen.

Hur går en besiktning till?

I början av besiktningen ber vi dig visa oss var alla delar som ingår i anläggningen finns, allt från din elmätare till solcellerna på taket. När vi vet var allt finns börjar vi besiktningen.

Er besiktningsperson går sen igenom anläggningen på AC sidan, DC sidan, den mekaniska infästningen och tillhörande dokumentation.

När besiktningspersonen är färdig går ni tillsammans över noteringar som är gjorda under besiktningen. Efter ni har gått igenom noteringarna är besiktningen på plats färdig.

Vad händer efter besiktningen?

Efter besiktningen är genomförd på plats skickas protokollet för intern granskning. Ytterligare en besiktningsperson går då över kommentarer, bilder, beskrivningar och referenser. Efter granskningen är gjord skickas utlåtandet till er.

Vad gör jag om jag har fel på min solcellsanläggning?

För att reklamera en installation enligt konsumenttjänstlagen ska man påvisa och styrka fel. Protokollet uppfyller detta.

Skriv ett mail att du reklamerar anläggningen enligt besiktningsprotokollet, skicka med länken och begär att besikningsanmärkningar åtgärdas. Om installatören inte anser anmärkning utgöra något fel är de välkomna att kontakta oss på info@solenergikvalitet.se.

I besiktningen ingår att du som kund inte ska behöva känna till eller diskutera vad som är fel och varför, vi tar den diskussionen med din installatör om de bestrider anmärkningar!

Först efter 30 dagar har du möjlighet att lämna in en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, om installatören inte svarat eller delvis nekat krav på åtgärder efter reklamationen. Sista datum för anmälan är inom ett år från det att du klagade till företaget första gången. Notera att det kan vara ett datum som ligger före besiktningsdatumet.