Kvalitetssäkring &
besiktning av solceller

Besiktning av solcellsanläggning

Vår besiktningstjänst riktar sig till alla som har eller ska få solceller installerat. Under besiktningen går vi igenom så era solceller är säkra, håller sina garantier och att er installatör levererat enligt avtal.
Anmäl intresse

Varför behöver jag en besiktning?

Rapporter från bland annat RISE1 med uppdrag från Energimyndigheten visar på att många solcellsanläggningar idag inte installerats korrekt. En del avvikelser kan vara direkt farliga2 medan andra är bra för ägaren att vara medveten om. För någon som inte är insatt är det svårt att veta vad som är rätt och fel men också var och vad som ska kontrolleras. En besiktning av en oberoende tredje part är till allas fördel. Med ett tydligt protokoll efter besiktning kan du få eventuella avvikelser avhjälpta och ge dig själv bättre förutsättningar för att producera utan avbrott.

Här kan du ladda ner ett exempel på hur våra avpersonifierade protokoll ser ut. På ditt protokoll kommer dina uppgifter och annan nödvändig information finnas med för att koppla besiktningen till din anläggning.
Ladda ner exempelprotokollet
1Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN, 2019.
2Sammanställning av incidenter i svenska solelanläggningar. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN, 2019.

Vad händer efter intresseanmälan?

Om du har lämnat en intresseanmälan för besiktning kommer vi att kontakta dig inom kort.

Vi ställer då frågor för att veta i vilken del av processen ni är och svarar på ytterligare frågor ni har kring tjänsten.

Intresseanmälan är inte bindande.

Vad händer när vi bokat en tid?

Om du väljer att acceptera ett tidsförslag kommer vi behöva veta mer kring dina solceller. Vi behöver veta vilka produkter du har och ta del av den dokumentation som finns för anläggningen. Om du inte vet exakt vilka produkter du har på taket så hjälper vi dig att ta reda på det.

När vi vet vilka produkter ni har samt tagit del av dokumentationen så förbereder vi oss inför er besiktning och vi kommer till dig på den överenskomna tiden.

Hur går en besiktning till?

I början av besiktningen ber vi dig visa oss var alla delar som ingår i anläggningen finns, allt från din elmätare till solcellerna på taket. När vi vet var allt finns börjar vi med att kontrollera så att era uppgifter stämmer. Därefter börjar vi besiktningen. För att utföra en så objektiv besiktning som möjligt går våra besiktningsmän alltid själva när bedömningen görs. Efter anläggningen är kontrollerad sätter vi oss ner och går igenom protokollet så att du förstår vilka avvikelser som finns och betydelsen av dessa. Du får då möjlighet att ställa frågor om någonting är otydligt. Du får sedan en länk till protokollet som du kan dela med din leverantör.

Vad händer efter besiktningen?

Vi fortsätter vara tillgängliga efter besiktningen för att svara på frågor och hjälpa er prata med leverantören kring eventuella åtgärder.

Om besiktningen påvisar brister som behöver åtgärdas rekommenderar vi att ni skickar utlåtandet till er leverantör och ber dem ta fram en skriftlig åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska tydligt visa hur de felande punkterna åtgärdas och vilka punkter som leverantören eventuellt inte håller med om. Här hjälper vi er sen att kontrollera åtgärdsplanen och diskutera de punkter som leverantören bestrider.

Vad kostar det?

Vi har ett fast pris på 3 900 kr för alla solcellsanläggningar installerade inom postnummerområde från 10-64 och 69-76. För anläggningar utanför detta området görs individuella prisbedömningar.

Anläggningen ska vara tillgänglig med bil utan färja.

Har du grannar eller bekanta som bor nära dig (inom 10km radie) och ni bokar en besiktning under samma dag drar vi av 500 kr på dessa besiktningar.

Hur kan det vara så billigt?

Med en mjukvara framtagen och optimerad för att effektivt kontrollera solceller kan vi utföra vårt arbete snabbt utan att kompromissa med kvalitén. En besiktning kan hjälpa förebygga skador på både fastighet och person. Vårt mål är att ingen ska känna att en besiktning kostar för mycket för att genomföra. Jämför gärna våra protokoll med protokoll från de som gör ett manuellt arbete utan mjukvarustöd och tar betydligt mer betalt. Våra protokoll kan ni se här.