Öppet helgfria vardagar 9-12 och 13-15

Ring 010-303 07 40

Besiktningsrapport

6.6

Installation av
GuldSolByggen
Datum
28 september 2023
Ort
Oxelesund, Södermanlands län

Kontakter

Kontakter

Klämmornas överlappning

Klämmornas överlappning

Klämmornas placering

Klämmornas placering

+ 22

+ 22
68% godkända
32% ej godkända

Om installationen

Paneler

Denim U N3 XXX BTG 108H

Optimerare

FerroAmp: SSO 8kW

Montagesystem

Van Der Valk: Strongline Heavy Duty roof hook

Växelriktare

FerroAmp 14kVA

Tillbehör

Säkerhetsbrytare AC

Tillbehör

Undercentral

GuldSolByggen

Installerad av GuldSolByggen som har ett medelhögt snittbetyg på 8.3 bland alla leverantörer som vi har besiktat hos

Kontrollpunkter

Allmänt

Anmärkningar
2/3
1.1 Mätprotokoll DC

Inte godkänd

Mätningar av DC strängar saknas.

1.2 Strängschema

Inte godkänd

Strängschema saknas för projektet. Kontroll av strängdesign inte tillgängligt.

Godkända kontrollpunkter
1/3
Avtal

Optimerare

Anmärkningar
3/18
Avstånd närliggande objekt
2.1 Avstånd närliggande objekt

Inte godkänd

SSO är placerad för nära taket.

FerroAmp: SSO Manual Rev C02 191107, Sida 6
Kontakter
2.2 Kontakter

Inte godkänd

DC kontakter i förbindelse är från olika tillverkare.

SS 436 40 00, 712.526
2.3 Fördelningslåda SSO

Inte godkänd

Fördelningslåda för SSO:er saknas. SSO:er är inte avsäkrade och saknar en DC brytare.

Godkända kontrollpunkter
12/18
DC Min Spänning
Direkt solljus
Dragavlastade
Fastsäkring av produkt
Fastsäkring av produkt
Förskruvning
Kabel
Kabeldimensionering
Placering
Skada
Väderskydd
Värmeutveckling
Ej tillgängligt vid besiktning
3/18
DC Max Spänning
DC Max Ström
Max total effekt

Säkerhetsbrytare AC

Godkända kontrollpunkter
8/8
Anslutning
Böjradie
Egenskaper
Förskruvningar
Identifiering
Infästning
Placering
Yttre påverkan

Tak 1, Denim U N3 XXX BTG 108H

Anmärkningar
7/17
Kontaktdon
4.1 Kontaktdon

Inte godkänd

Buntband får inte placeras över kontaktdonens hölje.

Stäubli PV_MA711. Sida 4.
Panelkablagets böjradie
4.2 Panelkablagets böjradie

Inte godkänd

Kabelns böjradie är för skarp vid kontaktdon och ut från kopplingslåda.

SS 436 40 00 (522.8.3), Sida 248
Klämmornas placering
4.3 Klämmornas placering

Inte godkänd

Fästen är inte placerade inom tillverkarens angivna zon. Underlag för använd klämzon saknas.

Tillverkarens anvisningar
Klämmornas överlappning
4.4 Klämmornas överlappning

Inte godkänd

Panelerna är inte monterade dikt an mittklämman. Överlappningen blir undermålig.

Denim: Installation manual for glass glass modules 2023.06, Sida 7
Skador på panel
4.5 Skador på panel

Inte godkänd

Panelramar har tagit skada. Tydliga repor och inbuktningar syns i ramen på flera av panelerna.

4.6 Strängförläggning

Inte godkänd

Strängarnas ledare följer ej varandra och skapar en öppen slinga.

SS 436 40 00 (712.521.103)
Stress på kontakter
4.7 Stress på kontakter

Inte godkänd

Kontakter uppspända mellan skenor, kablage drar konstant i kontakterna.

SS 436 40 00, 712.526
Godkända kontrollpunkter
10/17
Avstånd till hav
Avstånd till yta
Dräneringshål
Förbindelse av kontakter
Föremål mot bakstycke
Klämmornas storlek
Lutning
Punktbelastning
Skuggning
Spänningar i ram

Tak 1, Van Der Valk: Strongline Heavy Duty roof hook

Anmärkningar
14/22
Placering
5.1 Placering

Rekommendation

Fästen har placerats så ströläkt har behövt sågas av ner till takpapp. På vissa ställen förekommer takklister, men inte vid alla. Återkommande kontroller av undertak för att säkerställa att läckage ej förekommer rekommenderas.

Kabeldragning mellan takytor
5.2 Kabeldragning mellan takytor

Inte godkänd

Kabeldragning mellan takytor är inte lämpligt fastsäkrad.

SS 436 40 00 (712.522.101)
Kabeluppfästning
5.3 Kabeluppfästning

Inte godkänd

Kablage ligger på yttertaket.

SS 436 40 00 (712.522.101)
Mittklämmor
5.4 Mittklämmor

Inte godkänd

Mittklämma är inte åtdragen.

Installation manual – ValkPitched - roof tiles [Clamp] v1.4 sida 23
Råspontsinfästning
5.5 Råspontsinfästning

Inte godkänd

Råspåntsinfästning är felaktigt utförd. Fel antal skruvar är använda och kroken är placerad för långt ifrån takstol.

Datablad Strongline Heavy Duty Takkrok, Sida 2
Skador
5.6 Skador

Inte godkänd

Skador noterade på delar av montagesystemet.

Skador på tak
5.7 Skador på tak

Inte godkänd

Skador på tak noterade runt installationen. Trasiga takpannor och skadat nockband.

Skenans utstick för klämma
5.8 Skenans utstick för klämma

Inte godkänd

Ändklämma ligger utanför skenan.

Skenornas infästning
5.9 Skenornas infästning

Inte godkänd

T-bulten sitter inte korrekt i skenan.

Installation manual – ValkPitched - roof tiles [Clamp] v1.4 sida 17
Skenornas överhäng
5.10 Skenornas överhäng

Inte godkänd

Snö- och vindlastberäkning saknas. Underlag att kontrollera korrekt avstånd mot är inte tillgängligt. Uppmätt 60cm+.

Snö- och vindlastberäkning
5.11 Snö- och Vindlastberäkning

Inte godkänd

Lastberäkning saknas vid besiktning.

Tillverkarens montageanvisningar
Underliggande takpanna
5.12 Underliggande takpanna

Inte godkänd

Felaktigt avstånd mellan takkrok och underliggande takpanna. Krokar ligger mot underliggande takpanna.

Installation manual – ValkPitched - roof tiles [Clamp] v1.4 sida 16
5.13 Takkrokarnas CC

Inte godkänd

Snö- och vindlastberäkning saknas. Underlag att kontrollera korrekt avstånd mot är inte tillgängligt. Uppmätt 140 cm.

Snö- och vindlastberäkning
Ändklämmor
5.14 Ändklämmor

Inte godkänd

Höjden på ändklämman är inte korrekt justerad.

Installation manual – ValkPitched - roof tiles [Clamp] v1.4 sida 21-22
Godkända kontrollpunkter
8/22
DC kabel förläggning
Främmande material
Föremål mellan skena och panelram
Klämma över skarv
Råspontsinfästning distans
Skenskarvar
Takets lutning
Väderbeständigt material

Undercentral

Anmärkningar
1/7
Fasskena
6.1 Fasskena

Inte godkänd

Fasskena är placerad där det kan bli kondens. Skapar kortslutningsrisk.

Godkända kontrollpunkter
6/7
Böjradie
Femledarsystem
Infästning
IP-Klassning
Placering
Skydd mot beröring

Varselmärkning

Anmärkningar
2/5
7.1 Varning för backspänning

Inte godkänd

Märkningen är inte utförd enligt gällande regler. Varning för backspänning saknas på arbetsbrytare. Se referens.

SEK 457, Sida 42
7.2 Varning för likspänning

Inte godkänd

Märkningen är inte utförd enligt gällande regler. Varning för likspänning saknas vid optimerare.

SS 436 40 00 (712.514.102)
Godkända kontrollpunkter
3/5
Informering av solceller
Missvisande varselmärkning
Tillförlitligt fäst

Växelriktare

Anmärkningar
6/33
AC Kablage förläggning
8.1 AC Kablage förläggning

Inte godkänd

Infästningspunkter för AC kablage är inte gjord med lämpliga mellanrum inne i fasadskåp.

SS 436 40 00 (522.8.4)
Enkelisolerade ledare
8.2 Enkelisolerade ledare

Inte godkänd

Enkelisolerade ledare är synliga innan kabeln går in i kontaktdonet.

SS 436 40 00 (412.2.2.1)
Genomföringar
8.3 Genomföringar

Inte godkänd

Genomföring inte tätad.

SS 436 40 00 (527.2.1)
Fastsäkring av produkt
8.4 Fastsäkring av produkt

Inte godkänd

Växelriktarens låsningsskruvar saknas.

FerroAmp: EnergyHub Wall 7/14 Rev D02, Sida 4
Skarp kant
8.5 Skarp kant

Inte godkänd

Kablage ligger mot skarp kant.

8.6 Strängdesign

Inte godkänd

Paneler i olika väderstreck är kopplade i samma sträng.

Godkända kontrollpunkter
27/33
AC Anslutning Växelriktare
AC Böjradie
Anslutning av ledare
Avstånd närliggande objekt
DC Kablage egenskaper
DC Kablage förläggning
DC Kablage skydd
DC Kontakter
Dubbel matning
Förskruvning
Huvudsäkring
Identifiering
Infästning
Internet
Kabel
Kabeldimensionering
Likspänningskomponenter
Mekanisk påverkan
Placering
Skadat kablage
Stress på kontakter
Strömtransformatorer
Säkring
Tillgänglighet
Väderbeständigt material
Värmeutveckling
Växelriktarens IP klassning
Institutet för Solenergikvalitet
En oberoende besiktning av dina solceller

Jämför leverantörer

Kundtjänst

Helgfria vardagar 9-12 och 13-15

010-303 07 40

info@solenergikvalitet.se

Mer information

Personlig integritet

Hantera kakor

GDPR

Sociala medier

Facebook

LinkedIn

Ändra eller avboka tid

Behöver du hitta en ny tid eller vill avboka din besiktning så kan du enkelt göra det på din personliga kundsida

Copyright © 2024 IFSEK - Institutet för Solenergikvalitet - Org.nr 559270-1949