Öppet helgfria vardagar 9-12 och 13-15

Ring 010-303 07 40

Besiktningsrapport

9.1

Installation av
1KOMMA5°
Datum
22 maj 2024
Ort
Örebro, Örebro län

Underliggande takpanna

Underliggande takpanna

Kabeluppfästning

Kabeluppfästning

Skydd mot beröring

Skydd mot beröring

+ 9

+ 9
86% godkända
14% ej godkända

Om installationen

Paneler

Denim: U N3 XXX BBG 108H

Montagesystem

ESDEC Lutande Panntak

Växelriktare

SunGrow: SH5-10RT

Batteri

SunGrow: SBR(XXX)

Tillbehör

Säkerhetsbrytare AC

Tillbehör

CHINT: Sungrow DTSU666

Tillbehör

Undercentral

1KOMMA5°

Installerad av 1KOMMA5° som har ett medelhögt snittbetyg på 8.6 bland alla leverantörer som vi har besiktat hos

Kontrollpunkter

Allmänt

Anmärkningar
2/4
1.1 Egenkontroll Solcellsinstallation

Inte godkänd

Egenkontroll ej komplett. Endast ifyllt av takmontör, ej elektriker eller Projektansvarig.

1.2 Mätprotokoll

Inte godkänd

Mätningar i egenkontroll ej redovisade.

Godkända kontrollpunkter
2/4
Avtal
Strängschema

Batteri

Anmärkningar
3/15
Batteri PE
2.1 Batteri PE

Inte godkänd

Batteriet är inte korrekt jordat. Kabel har lossnat.

SBR064-256-UEN-Ver19-202302, Sida 26
Sammansättning av komponenter
2.2 Sammansättning av komponenter

Inte godkänd

Batteriets lock är inte fastsäkrat.

SBR064-256-UEN-Ver19-202302, Sida 24-27
Uppfästning av kablage
2.3 Uppfästning av kablage

Inte godkänd

Kablage mellan batteri och växelriktare är inte lämpligt uppfäst.

Godkända kontrollpunkter
10/15
Batterimodul
Fastsäkring av produkt
Lock och sidoskydd
Närliggande objekt
Rakt stående
Skador
Smartmätare
Tillgång till batteriet
Utrymme
Väderskydd
Ej tillgängligt vid besiktning
2/15
DC anslutning
Signalkabel batteri

Smartmätare

Anmärkningar
1/4
Anslutning av smartmätare
3.1 Anslutning av smartmätare

Inte godkänd

Neutralledare ska vara blå. Färgkombination grön/gul ska inte användas för andra ändamål än skyddsledare.

SS 436 40 00 (514.3.2)
Godkända kontrollpunkter
3/4
Fastsäkring av produkt
Signalkabel till växelriktaren
Skador signalkablage

Säkerhetsbrytare AC

Anmärkningar
1/7
Skada vid brytare
4.1 Skada vid brytare

Inte godkänd

Skruvar gängar inte, locket till brytaren sitter inte fast ordentligt.

Godkända kontrollpunkter
6/7
Anslutningar i brytare
Egenskaper
Identifiering
Infästning
Kabelinföringar
Placering Säkerhetsbrytare

Tak 1, Denim: U N3 XXX BBG 108H

Anmärkningar
1/15
Kontaktdon
5.1 Kontaktdon

Inte godkänd

Buntband får inte placeras över kontaktdonens hölje.

Stäubli MA711 ver 10.2022, sid 4
Godkända kontrollpunkter
14/15
Avstånd till hav
Dräneringshål
Förbindelse av kontakter
Föremål mot bakstycke
Klämmornas placering
Klämmornas överlappning
Kopplingslåda böjradie
Panelkablagets böjradie
Panelramar separerade
Skador på panel
Skugga
Spänningar i ram
Stress på kontakter
Strängförläggning

Tak 1, ESDEC Lutande Panntak

Anmärkningar
3/25
Kabeluppfästning
6.1 Kabeluppfästning

Inte godkänd

Kabeluppfästning är bristfälligt utförd.

SS 436 40 00 (712.522.101)
Skenans utstick för klämma
6.2 Skenans utstick för klämma

Inte godkänd

Skenan sticker ut för mycket från panel. Ändklämma ligger inte korrekt mot panel.

BRUKSANVISNING MONTAGESYSTEM FÖR LUTANDE TAK MED TEGELPANNOR, Rev. 06.02.23, Sida 24
Underliggande takpanna
6.3 Underliggande takpanna

Inte godkänd

Kroken flyter ovanför den underliggande takpannan. ESDECs krokar ska ligga mot pannan.

BRUKSANVISNING MONTAGESYSTEM FÖR LUTANDE TAK MED TEGELPANNOR, Rev. 06.02.23, Sida 17
Godkända kontrollpunkter
22/25
DC kabel förläggning
Dräneringskanal
Främmande material
Föremål mellan skena och panelram
Förstärkningsskruv
Kabeldragning mellan takytor
Klämmans placering i skena
Läktinfästning
Mittklämmor
Panelstorlek
Skador
Skenornas infästning
Skenornas överhäng
Skenskarvar
Snö- och Vindlastberäkning
Säkerhetsavstånd
Takets lutning
Takgenomföring
Takkrokarnas CC
Takkrokens höjdjustering
Underbyggnad
Väderbeständigt material

Undercentral

Anmärkningar
1/5
Skydd mot beröring
7.1 Skydd mot beröring

Inte godkänd

Beröringsskydd är inte uppfyllt. För stort hål är taget i kapsling.

SS 436 40 00 (412.2.2)
Godkända kontrollpunkter
4/5
Femledarsystem
Infästning
IP-Klassning
Placering

Varselmärkning

Godkända kontrollpunkter
4/4
Informering av solceller
Missvisande varselmärkning
Varning för backspänning
Varning för likspänning

Växelriktare

Anmärkningar
4/35
Anslutning av ledare
9.1 Anslutning av ledare

Inte godkänd

Kardeler spretar från plint.

SS 436 40 00 (134.1.4)
Avstånd närliggande objekt
9.2 Avstånd närliggande objekt

Inte godkänd

Växelriktaren är inte installerad med avstånd beskrivet i tillverkarens anvisningar.

SH5.0_6.0_8.0_10RT-UEN-Ver20-202211, Sida 36
9.3 DC Max Ström

Rekommendation

Strängens maximala ström överstiger växelriktarens specifikationer vilket leder till något förlorad produktion.

SH5.0_6.0_8.0_10RT-UEN-Ver20-202211, Sida 142-147
Identifiering
9.4 Identifiering

Inte godkänd

Märkning är inte utfört så det är tydligt vad som tillhör vad.

SS 436 40 00 (514.1)
Godkända kontrollpunkter
31/35
AC kablage förläggning
AC Kablage förläggning
Anslutning av växelriktare
Bakomliggande material
DC Kablage egenskaper
DC Kablage förläggning
DC Kablage skydd
DC Kontakter
DC Max Spänning
DC Min Spänning
Dubbel matning
Enkelisolerade ledare
Fastsäkring av produkt
Förskruvning
Huvudsäkring
Infästning
Jordning av chassi
Kabeldimensionering
Kablagets böjradie
Likspänningskomponenter
Mekanisk påverkan
Placering
Skadat kablage
Skarp kant
Stress på kontakter
Strängdesign
Säkringsdimension
Tillgänglighet
Väderbeständigt material
Väderskydd
Växelriktarens IP klassning
Institutet för Solenergikvalitet
En oberoende besiktning av dina solceller

Jämför leverantörer

Kundtjänst

Helgfria vardagar 9-12 och 13-15

010-303 07 40

info@solenergikvalitet.se

Mer information

Personlig integritet

Hantera kakor

GDPR

Sociala medier

Facebook

LinkedIn

Ändra eller avboka tid

Behöver du hitta en ny tid eller vill avboka din besiktning så kan du enkelt göra det på din personliga kundsida

Copyright © 2024 IFSEK - Institutet för Solenergikvalitet - Org.nr 559270-1949