Öppet helgfria vardagar 9-12 och 13-15

Ring 010-303 07 40

Besiktningsrapport

9.4

Installation av
Sesol
Datum
1 mars 2024
Ort
Gemla, Kronobergs län

DC anslutning

DC anslutning

Uppfästning av kablage

Uppfästning av kablage

Placering av batteri

Placering av batteri

+ 9

+ 9
86% godkända
14% ej godkända

Om installationen

Paneler

Longi: LR5-54HPB

Montagesystem

Nordmount Panntak: Bärläkt

Växelriktare

Huawei: SUN2000-(3-10KTL)-M1

Batteri

Huawei: LUNA2000-5-15-S0

Tillbehör

Säkerhetsbrytare AC

Tillbehör

Undercentral

Tillbehör

CHINT: DTSU666

Sesol

Installerad av Sesol som har ett medelhögt snittbetyg på 9.0 bland alla leverantörer som vi har besiktat hos

Kontrollpunkter

Allmänt

Anmärkningar
2/3
1.1 Mätprotokoll DC

Inte godkänd

Mätningar av DC strängar saknas.

1.2 Strängschema

Inte godkänd

Strängschema saknas för projektet. Kontroll av strängdesign inte tillgängligt.

Godkända kontrollpunkter
1/3
Avtal

Batteri

Anmärkningar
4/15
Placering av batteri
2.1 Placering av batteri

Inte godkänd

Batteriet är inte placerat på ett stadigt och brandskyddande material.

LUNA2000-(5-30)-S0 User Manual Issue 14 Date 2023-05-31, Sida 70
Rakt stående
2.2 Rakt stående

Inte godkänd

Batteriet står inte rakt.

LUNA2000-(5-30)-S0 User Manual Issue 14 Date 2023-05-31, Sida 70
DC anslutning
2.3 DC anslutning

Inte godkänd

Avigt gängade kontakter till batteriet.

LUNA2000-(5-30)-S0 User Manual Issue 14 Date 2023-05-31, Sida 92
Uppfästning av kablage
2.4 Uppfästning av kablage

Inte godkänd

Kablage ligger löst bakom batteriet.

Godkända kontrollpunkter
11/15
Avstånd till havet
Avstånd till växelriktare
Batteri PE
Batterikåpor
Närliggande objekt
Fastsäkring av produkt
Signalkabel batteri
Skador
Smart Power Sensor
Tillgång till batteriet
Väderskydd

Smartmätare

Godkända kontrollpunkter
5/5
Anslutning av CT klämmor
Matning till smartmätare
Placering av CT klämmor
Signalkabel till växelriktaren
Skador signalkablage

Säkerhetsbrytare AC

Godkända kontrollpunkter
7/7
Anslutningar i brytare
Egenskaper
Identifiering
Infästning
Kabelinföringar
Placering Säkerhetsbrytare
Skada vid brytare

Tak 1, Longi: LR5-54HPB

Anmärkningar
3/16
Panelkablagets böjradie
5.1 Panelkablagets böjradie

Inte godkänd

Panelernas kablar har en för skarp böjradie.

Installation Manual for LONGi Solar PV Modules V18, Sida 21
Panelramar separerade
5.2 Panelramar separerade

Inte godkänd

Panelernas ramar ligger dikt an varandra.

Installation Manual for LONGi Solar PV Modules V18, Sida 11
Skugga
5.3 Skugga

Inte godkänd

Panelen är placerad i hård skugga pga placering nära kupa, antingen morgon eller kväll.

Godkända kontrollpunkter
13/16
Avstånd till hav
Avstånd till yta
Dräneringshål
Förbindelse av kontakter
Förläggning DC kontakter
Klämmornas placering
Kontaktdon
Kopplingslåda böjradie
Punktbelastning
Skador på panel
Spänningar i ram
Stress på kontakter
Strängförläggning

Tak 1, Nordmount Panntak: Bärläkt

Anmärkningar
4/20
Klämmans placering i skena
6.1 Klämmans placering i skena

Inte godkänd

Klämman är inte korrekt åtdragen. Alternativt snett monterad.

Nordmount: Monteringsanvisning Tegel | Bärläkt Version 1 — 230309, Sida 3
Takgenomföring
6.2 Takgenomföring

Inte godkänd

Dokumentation som styrker vald metod för takgenomföring saknas.

Underliggande takpanna
6.3 Underliggande takpanna

Inte godkänd

Takkroken är monterad snett vilket belastar underliggande takpanna felaktigt.

Nordmount: Monteringsanvisning Tegel | Bärläkt Version 1 — 230309, Sida 2
Ändklämmor
6.4 Ändklämmor

Inte godkänd

Ändklämma ligger inte korrekt emot panelens ram.

Nordmount: Monteringsanvisning Tegel | Bärläkt Version 1 — 230309, Sida 3
Godkända kontrollpunkter
16/20
Bärläktens dimension
DC kabel förläggning
Främmande material
Föremål mellan skena och panelram
Kabeldragning mellan takytor
Kabeluppfästning
Klämmornas överlappning
Skador
Skenans utstick för klämma
Skenornas infästning
Skenornas överhäng
Skenskarvar
Snö- och Vindlastberäkning
Säkerhetsavstånd
Takkrokarnas CC
Väderbeständigt material

Undercentral

Godkända kontrollpunkter
6/6
Femledarsystem
Infästning
IP-Klassning
Kabelinföringar
Placering
Skydd mot beröring

Varselmärkning

Godkända kontrollpunkter
4/4
Informering av solceller
Missvisande varselmärkning
Varning för backspänning
Varning för likspänning

Växelriktare

Anmärkningar
2/34
AC kablage förläggning
9.1 AC kablage förläggning

Inte godkänd

Kablage trycker ut från väggen och påfrestar växelriktarens anslutning.

DC Kablage förläggning
9.2 DC Kablage förläggning

Inte godkänd

Kablaget ligger oskyddat vid skarp kant.

Godkända kontrollpunkter
32/34
AC Kablage förläggning
Anslutning av ledare
Avstånd närliggande objekt
Bakomliggande material
DC Kablage egenskaper
DC Kablage skydd
DC Kontakter
DC Kontakter anslutning
DC Max Spänning
DC Max Ström
DC Min Spänning
Dubbel matning
Enkelisolerade ledare
Genomföringar
Huvudsäkring
Identifiering
Infästning
Jordning av chassi
Kabeldimensionering
Kablagets böjradie
Likspänningskomponenter
Mekanisk påverkan
Placering
Skadat kablage
Skarp kant
Stress på kontakter
Strängdesign
Säkringsdimension
Tillgänglighet
Ventilation
Väderbeständigt material
Växelriktarens IP klassning
Institutet för Solenergikvalitet
En oberoende besiktning av dina solceller

Jämför leverantörer

Kundtjänst

Helgfria vardagar 9-12 och 13-15

010-303 07 40

info@solenergikvalitet.se

Mer information

Personlig integritet

Hantera kakor

GDPR

Sociala medier

Facebook

LinkedIn

Ändra eller avboka tid

Behöver du hitta en ny tid eller vill avboka din besiktning så kan du enkelt göra det på din personliga kundsida

Copyright © 2024 IFSEK - Institutet för Solenergikvalitet - Org.nr 559270-1949