Helgfria vardagar 9-12 och 13-15

Ring 010-303 07 40

Besiktningsrapport

Besiktningens betyg

8.8

/10
Installation av
Soolar
Datum
2 oktober 2023
Ort
Värmdö, Stockholms län

Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavstånd
88% godkända
12% ej godkända

2 oktober 2023

Om installationen

Leverantör

Soolar

Paneler

Hyundai: HiE-S(385-410W)VG

Paneler

Hyundai: HiE-S(385-410W)VG

Montagesystem

ESDEC Lutande Panntak

Montagesystem

ESDEC Plåttak Kortskena

Växelriktare

GroWatt: MOD 3-10KTL3-XH

Växelriktare

GroWatt: MOD 3-10KTL3-XH

Tillbehör

Säkerhetsbrytare AC

Soolar

Besiktad 2023, installerad av Soolar som har ett medelhögt snittbetyg på 8.0 bland alla leverantörer som vi har besiktat hos

Kontrollpunkter

Allmänt

Anmärkningar
1/2
1.1 Strängschema

Ej godkänd

Strängschema stämmer inte med verkligheten.

ELSÄK-FS 2022:1 (3 kap. § 6)
Godkända kontrollpunkter
1/2
Mätprotokoll DC

Säkerhetsbrytare AC


Tak 1, ESDEC Lutande Panntak

Anmärkningar
8/29
3.1 Förstärkningsskruv

Ej godkänd

Skenan är inte fäst i infästningsmaterialet korrekt. Förstärkningsskruv saknas för vertikala skenor.

BRUKSANVISNING MONTAGESYSTEM FÖR LUTANDE TAK MED TEGELPANNOR, Rev. 06.02.23, Sida 24 och 25
3.2 Klämmans dräneringshål

Ej godkänd

Klämmans dräneringshål är vänt åt fel håll.

Tillverkarens anvisningar
3.3 Kontakter

Ej godkänd

Buntband är placerade över kontakter.

MA711 (se_en) Monteringsanvisningar, Sida 4
3.4 Kabeluppfästning

Ej godkänd

Hängande kablage. Tillförlitlig uppfästning saknas.

SS 436 40 00 (712.521.101 och 522.8.4)
Säkerhetsavstånd
3.5 Säkerhetsavstånd

Ej godkänd

Säkerhetsavståndet uppfyller inte tillverkarens krav.

Statement Esdec ClickFit EVO Tiled roof - minimum distance from roof ridge and gutter (county Sweden), Mars 2022.
3.6 Skenornas infästning

Ej godkänd

Skenan är inte fäst i infästningsmaterialet korrekt. Gafflar måste ligga mot skenan.

BRUKSANVISNING MONTAGESYSTEM FÖR LUTANDE TAK MED TEGELPANNOR, Rev. 06.02.23, Sida 18
3.7 Skenornas överhäng

Ej godkänd

Överhänget från sista infästningskrok är inte korrekt.

BRUKSANVISNING MONTAGESYSTEM FÖR LUTANDE TAK MED TEGELPANNOR, Rev. 06.02.23, Sida 24 och 25
3.8 Väderbeständigt material

Ej godkänd

Vid val av material har hänsyn inte tagits till väderpåverkan. Flexslang är inte UV-beständig.

SS 436 40 00 (522.11)
Godkända kontrollpunkter
20/29
Ändklämmor
DC kabel förläggning
Föremål mellan skena och panelram
Främmande material
Kabeldragning mellan takytor
Klämmans placering i skena
Läktinfästning
Mittklämmor
Panelramens höjd
Panelstorlek
Skada på klämmor
Skador
Skenans utstick för klämma
Skenskarvar
Snö- och Vindlastberäkning
Takets lutning
Takkrokarnas CC
Takkrokens höjdjustering
Underbyggnad
Underliggande takpanna
Ej tillgängligt vid besiktning
1/29
Takgenomföring

Tak 1, Hyundai: HiE-S(385-410W)VG

Anmärkningar
2/16
4.1 Klämmornas placering

Ej godkänd

Fästen är inte placerade inom tillverkarens angivna zon.

HES INSTALLATION MANUAL (IEC) Issued on October. 25th, 2022 (Version1.2) sida 21.
4.2 Kopplingslåda

Ej godkänd

Kablage hårt draget från panelens utgång. Utsätts för konstant stress.

Godkända kontrollpunkter
14/16
Avstånd till yta
Dräneringshål
Förbindelse av kontakter
Föremål mot bakstycke
Klämmornas överlappning
Kontakter
Panelkablagets böjradie
Panelramar separerade
Punktbelastning
Skador
Skugga
Spänningar i ram
Strängförläggning
Stress på kontakter

Tak 2, ESDEC Plåttak Kortskena

Anmärkningar
5/25
5.1 Kabeldragning mellan takytor

Ej godkänd

Kabeldragning mellan takytor är inte fastsäkrad.

5.2 Kabeluppfästning

Ej godkänd

Kablage ligger på yttertaket.

SS 436 40 00 (712.521.101 och 522.8.4)
5.3 Plåtprofil

Ej godkänd

Infästningar sitter ej korrekt på underlaget. Plåttaket måste ha en platt yta om 20 mm.

MONTAGESYSTEM FÖR LUTANDE PLÅTTAK, Vers. 06.02.23, Sida 8 och 25
5.4 Säkerhetsavstånd

Ej godkänd

Panelerna är placerade för nära takets kant.

MONTAGESYSTEM FÖR LUTANDE PLÅTTAK, Vers. 06.02.23, Sida 7
5.5 Skenans utstick för klämma

Ej godkänd

Skenans utstick uppfyller inte tillverkarens krav. Måste vara minst 60 mm.

MONTAGESYSTEM FÖR LUTANDE PLÅTTAK, Vers. 06.02.23, Sida 19
Godkända kontrollpunkter
19/25
Ändklämmor
Antal skruv
Använd skruv för klämma
DC kabel förläggning
Dräneringshål pekar neråt
Föremål mellan skena och panelram
Främmande material
Infästningarnas placering
Klämmans placering i skena
Mittklämmor
Panelramens höjd
Panelstorlek
Plåtens tjocklek
Skada på klämmor
Skador
Skruvarnas montering
Snö- och Vindlastberäkning
Taklutning
Väderbeständigt material
Ej tillgängligt vid besiktning
1/25
Takgenomföring

Tak 2, Hyundai: HiE-S(385-410W)VG

Anmärkningar
1/15
6.1 Klämmornas placering

Ej godkänd

Fästen är inte placerade inom tillverkarens angivna zon.

HES INSTALLATION MANUAL (IEC) Issued on October. 25th, 2022 (Version1.2) sida 21.
Godkända kontrollpunkter
12/15
Dräneringshål
Föremål mot bakstycke
Klämmornas överlappning
Kopplingslåda
Panelkablagets böjradie
Panelramar separerade
Punktbelastning
Skador
Skugga
Spänningar i ram
Strängförläggning
Stress på kontakter
Ej tillgängligt vid besiktning
2/15
Förbindelse av kontakter
Kontakter

Varselmärkning

Godkända kontrollpunkter
6/6
Informering av solceller
Missvisande varselmärkning
Missvisande varselmärkning
Tillförlitligt fäst
Varning för backspänning
Varning för likspänning

Växelriktare

Anmärkningar
1/63
8.1 Jordfelsbrytare

Ej godkänd

Använd jordfelsbrytare följer inte tillverkarens krav.

GroWatt User Manual XH EN 202206, Sida 24
Godkända kontrollpunkter
61/63
AC Anslutning Växelriktare
AC Anslutning Växelriktare
AC Böjradie
AC Böjradie
AC Kablage förläggning
AC Kablage förläggning
AC kablage skarp kant
AC kablage skarp kant
Avstånd närliggande objekt
Avstånd närliggande objekt
Bakomliggande material
Bakomliggande material
DC Kablage egenskaper
DC Kablage egenskaper
DC Kablage förläggning
DC Kablage förläggning
DC Kablage skydd
DC Kablage skydd
DC Kontakter anslutning
DC Kontakter anslutning
DC Kontakter stress
DC Kontakter stress
DC Max Spänning
DC Max Spänning
DC Max Ström
DC Max Ström
DC Min Spänning
DC Min Spänning
Fastsäkring av produkt
Fastsäkring av produkt
Förskruvning
Förskruvning
Genomföringar
Huvudsäkring
Infästning
Infästning
Jordning av chassi
Jordning av chassi
Kabeldimensionering
Kabeldimensionering
Ledare Fastspända
Ledare Fastspända
Likspänningskomponenter
Likspänningskomponenter
Märkning
Märkning
Säkringsdimension
Säkringsdimension
Skadat kablage
Skadat kablage
Strängdesign
Uppskalad ledare
Uppskalad ledare
Väderbeständigt material
Väderbeständigt material
Väderskydd
Väderskydd
Växelriktarens IP klassning
Växelriktarens IP klassning
Ventilation
Ventilation
Ej tillgängligt vid besiktning
1/63
Strängdesign
Institutet för Solenergikvalitet
En oberoende besiktning av dina solceller
Jämför leverantörer
Kundtjänst

Helgfria vardagar 9-12 och 13-15

010-303 07 40

info@solenergikvalitet.se

Mer information
Personlig integritet

Hantera kakor

GDPR

Sociala medier

Facebook

LinkedIn

Ändra eller avboka tid

Behöver du hitta en ny tid eller vill avboka din besiktning så kan du enkelt göra det på din personliga kundsida

Copyright © 2023 IFSEK - Institutet för Solenergikvalitet - Org.nr 559270-1949