Öppet helgfria vardagar 9-12 och 13-15

Ring 010-303 07 40

Besiktningsrapport

8.1

Installation av
GuldSolByggen
Datum
24 juli 2023
Ort
Vaxholm, Stockholms län

Kablage

Kablage

Panellayout

Panellayout

Infästning utanför takstol

Infästning utanför takstol

+ 10

+ 10
82% godkända
18% ej godkända

Om installationen

Paneler

Longi: LR5-54HIB 390-410

Optimerare

FerroAmp: SSO 8kW

Montagesystem

Van Der Valk: Strongline Heavy Duty roof hook

Växelriktare

FerroAmp 14kVA

Batteri

PYLONTECH: FORCE-H2 (6,7-13,5kWh)

Tillbehör

Säkerhetsbrytare AC

Tillbehör

Undercentral

GuldSolByggen

Installerad av GuldSolByggen som har ett medelhögt snittbetyg på 8.3 bland alla leverantörer som vi har besiktat hos

Kontrollpunkter

Allmänt

Anmärkningar
1/3
1.1 Strängschema

Inte godkänd

Strängschema saknas för projektet. Kontroll av strängdesign inte tillgängligt.

Godkända kontrollpunkter
2/3
Avtal
Mätprotokoll DC

Batteri

Anmärkningar
2/10
Kablage
2.1 Kablage

Inte godkänd

Kablage för batteri är inte lämpligt uppfäst.

2.2 Placering

Inte godkänd

Batteriet har inte rätt avstånd till omkringliggande material.

PYLONTECH - FORCE-H2 Operation Manual. Version: 21P2FH0503 - S14 (3.3.5).
Godkända kontrollpunkter
7/10
Fastsäkring av moduler
Kommunikation
Låsning av modul
Miljö
PE
Skador
Temperatur
Ej tillgängligt vid besiktning
1/10
Infästning

Optimerare

Anmärkningar
1/9
Direkt solljus
3.1 Direkt solljus

Inte godkänd

Optimeraren ska enligt tillverkaren inte placeras i direkt solljus.

Tillverkarens anvisningar
Godkända kontrollpunkter
7/9
Dragavlastade
Fastsäkring av produkt
Kontakter
Placering
Skada
Ventilering
Värmeutveckling
Ej tillgängligt vid besiktning
1/9
Kabel

Säkerhetsbrytare AC

Godkända kontrollpunkter
6/6
Anslutning
Böjradie
Egenskaper
Förskruvningar
Infästning
Placering

Tak 1, Longi: LR5-54HIB 390-410

Anmärkningar
1/17
Panellayout
5.1 Panellayout

Inte godkänd

Paneler är placerade på grannens sida om taket

Godkända kontrollpunkter
15/17
Avstånd till tak
Dräneringshål
Förbindelse av kontakter
Föremål mot bakstycke
Förläggning DC kontakter
Klämmornas placering
Kontaktdon
Kopplingslåda
Mellanrum
Panelkablagets böjradie
Punktbelastning
Skugga
Spänningar i ram
Stress på kontakter
Överlappning
Ej tillgängligt vid besiktning
1/17
Strängförläggning

Tak 1, Van Der Valk: Strongline Heavy Duty roof hook

Anmärkningar
7/22
DC kabel förläggning
6.1 DC kabel förläggning

Inte godkänd

Kablage är olämpligt uppfäst. Dc kablage från paneler ner från taket Ligger löst ej fastsatt.

Infästning utanför takstol
6.2 Infästning utanför takstol

Inte godkänd

Infästning är utförd utanför takstol i ett material som inte är godkänt av tillverkaren. Infästning utanför takstol får göras i Råspont och distanser under plattorna ska vara av C24 klassat trä.

Datablad Strongline Heavy Duty Takkrok, Sida 2
Kabeluppfästning
6.3 Kabeluppfästning

Inte godkänd

Kabeluppfästning är bristfälligt utförd.

6.4 Skenornas överhäng

Inte godkänd

Snö- och vindlastberäkning saknas. Underlag att kontrollera korrekt avstånd mot är inte tillgängligt. Uppmätt överhäng 350mm

Snö- och vindlastberäkning
6.5 Snö- och Vindlastberäkning

Inte godkänd

Lastberäkning saknas vid besiktning.

Tillverkarens montageanvisningar
Underliggande takpanna
6.6 Underliggande takpanna

Inte godkänd

Felaktigt avstånd mellan takkrok och underliggande takpanna. Krokar ligger mot underliggande takpanna.

Installation manual – ValkPitched - roof tiles [Clamp] v1.4 sida 16
6.7 Takkrokarnas CC

Inte godkänd

Snö- och vindlastberäkning saknas. Underlag att kontrollera korrekt avstånd mot är inte tillgängligt. Uppmätt avstånd mellan takkrokar 1050mm

Snö- och vindlastberäkning
Godkända kontrollpunkter
15/22
Använd skruv för klämma
Främmande material
Föremål mellan skena och panelram
Kabeldragning mellan takytor
Klämma över skarv
Mittklämmor
Panelramens höjd
Placering
Skador
Skenans utstick för klämma
Skenornas infästning
Skenskarvar
Takets lutning
Väderbeständigt material
Ändklämmor

Undercentral

Anmärkningar
1/8
Förskruvningar
7.1 Förskruvningar

Inte godkänd

Förskruvningar är ej åtdragna.

SS 436 40 00 (134)
Godkända kontrollpunkter
7/8
Brytare
Böjradie
Femledarsystem
Infästning
IP-Klassning
Placering
Skydd mot beröring

Varselmärkning

Anmärkningar
3/5
Informering av solceller
8.1 Informering av solceller

Inte godkänd

Märkningen är inte utförd enligt gällande regler. Saknas vid fasadskåp

SS 436 40 00 (712.514.101)
Varning för backspänning
8.2 Varning för backspänning

Inte godkänd

Märkningen är inte utförd enligt gällande regler. Står inte vart man frånskiljer matning och produktion

SEK 457, Sida 42