Öppet helgfria vardagar 9-12 och 13-15

Ring 010-303 07 40

Besiktningsrapport

8.4

Installation av
GuldSolByggen
Datum
12 april 2024
Ort
Uppsala, Uppsala län

Skugga

Skugga

Stress på kontakter

Stress på kontakter

Kopplingslåda böjradie

Kopplingslåda böjradie

+ 12

+ 12
83% godkända
17% ej godkända

Om installationen

Paneler

Longi: LR5-54HTB

Optimerare

Huawei: SUN2000-450W-P

Montagesystem

Van Der Valk: Strongline Heavy Duty roof hook

Växelriktare

Huawei: SUN2000-(3-10KTL)-M1

Batteri

Huawei: LUNA2000-5-15-S0

GuldSolByggen

Installerad av GuldSolByggen som har ett medelhögt snittbetyg på 8.3 bland alla leverantörer som vi har besiktat hos

Kontrollpunkter

Allmänt

Godkända kontrollpunkter
3/3
Avtal
Mätprotokoll DC
Strängschema

Batteri

Godkända kontrollpunkter
15/15
Avstånd till havet
Avstånd till växelriktare
Batteri PE
Batterikåpor
DC anslutning
Fastsäkring av produkt
Närliggande objekt
Placering av batteri
Rakt stående
Signalkabel batteri
Skador
Smart Power Sensor
Tillgång till batteriet
Uppfästning av kablage
Väderskydd

Tak 1, Huawei: SUN2000-450W-P

Anmärkningar
3/9
Avstånd närliggande objekt
3.1 Avstånd närliggande objekt

Inte godkänd

Optimerare är inte monterat med korrekt avstånd, är monterad för nära skena.

Huawei: SUN2000 Smart PV Optimizer User Manual 23.10.30, Sida 27
Dragavlastade
3.2 Dragavlastade

Inte godkänd

Optimerarens kablage har för skarp böjradie.

SS 436 40 00 (522.8.3)
3.3 Mätvärde optimerad sträng

Inte godkänd

Mätprotokoll saknar värde för optimerad sträng

Huawei: SUN2000 Smart PV Optimizer User Manual 23.10.30, Sida 30
Godkända kontrollpunkter
6/9
Antal optimerare
Avstånd till växelriktare
DC Kontakter
Fastsäkring av optimerare
Max total effekt
Strängdesign för SUN2000-M1

Tak 1, Longi: LR5-54HTB

Anmärkningar
4/18
Panelkablagets böjradie
4.1 Panelkablagets böjradie

Inte godkänd

Panalernas kablar har en för skarp böjradie. Skarp böj på kablage ur kontakter.

Installation Manual for LONGi Solar PV Modules V18, Sida 21
Kopplingslåda böjradie
4.2 Kopplingslåda böjradie

Inte godkänd

Böjradien från kopplingslådan är för skarp.

SS 436 40 00 (522.8.3)
Skugga
4.3 Skugga

Inte godkänd

Panelen är placerad i hård permanent skugga. Från gångbro och skorsten.

Stress på kontakter
4.4 Stress på kontakter

Inte godkänd

Kablage spänt från kontakt till uppfästning, utsätter kontakt för konstant drag.

SS 436 40 00 (712.526)
Godkända kontrollpunkter
13/18
Avstånd till hav
Avstånd till yta
Dräneringshål
Förbindelse av kontakter
Föremål mot bakstycke
Förläggning DC kontakter
Klämmornas placering
Klämmornas överlappning
Kontaktdon
Panelramar separerade
Punktbelastning
Skador på panel
Spänningar i ram
Ej tillgängligt vid besiktning
1/18
Strängförläggning

Tak 1, Van Der Valk: Strongline Heavy Duty roof hook

Anmärkningar
4/21
Skador
5.1 Skador

Inte godkänd

Skador noterade på taket, endel trasiga takpannor. Samt att det ligger endel spikar på tak vilket tyder på att man inte spikat fast takpannor.

Skenans utstick för klämma
5.2 Skenans utstick för klämma

Inte godkänd

Skenor är för korta vilket gör att ändkåpor inte sitter fast.

Kabeluppfästning
5.3 Kabeluppfästning

Inte godkänd

Kabeluppfästning är bristfälligt utförd. Hänger långa sträckor och ligger mot taket.

SS 436 40 00 (712.522.101)
Skenornas infästning
5.4 Skenornas infästning

Inte godkänd

T-bulten sitter inte korrekt i skenan.

Installation manual – ValkPitched - roof tiles [Clamp] v1.4 sida 17
Godkända kontrollpunkter
16/21
DC kabel förläggning
Främmande material
Föremål mellan skena och panelram
Infästning utanför takstol
Kabeldragning mellan takytor
Klämma över skarv
Placering
Mittklämmor
Skenornas överhäng
Skenskarvar
Snö- och Vindlastberäkning
Takets lutning
Takkrokarnas CC
Underliggande takpanna
Väderbeständigt material
Ändklämmor
Ej tillgängligt vid besiktning
1/21
Takgenomföring

Varselmärkning

Anmärkningar
1/4
Varning för likspänning
6.1 Varning för likspänning

Inte godkänd

Märkningen är inte utförd enligt gällande regler. Varning för likspänning saknas vid växelriktaren.

SS 436 40 00 (712.514.102)
Godkända kontrollpunkter
3/4
Informering av solceller
Missvisande varselmärkning
Varning för backspänning

Växelriktare

Anmärkningar
5/36
AC anslutning växelriktare
7.1 AC anslutning växelriktare

Inte godkänd

Växelriktarens snabbkontakt är inte korrekt monterad. Låsning är inte åtskruvad.

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 User Manual ,Version 10, Datum 2023-02-07, Sida 44-47
DC Kablage förläggning
7.2 DC Kablage förläggning

Inte godkänd

DC kablar är lösa vid vr, endast tejpade och inte inkopplade, vet ej om dem har spänning i sig eller ej.

Jordning av chassi
7.3 Jordning av chassi

Inte godkänd

Växelriktaren är inte jordad med rätt färgval på kabel. Jordledare skall vara gul/grön efter hela sin längd.

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 User Manual ,Version 10, Datum 2023-02-07, Sida 42-44
Strängdesign
7.4 Strängdesign

Inte godkänd

Paneler i olika väderstreck är kopplade i samma sträng. Sitter sex optimerare men dem sitter på sidan där skorsten är. Saknas på södersidan. Vilket gör att produktion går ner avsevärt för strängen.

Tillgänglighet
7.5 Tillgänglighet

Inte godkänd

Materiel är inte monterat så det är tillgängligt för inspektion. Går inte att komma åt undercentral i garage pga nötta skruvar.

SS 436 40 00 (513.1)
Godkända kontrollpunkter
30/36
AC kablage förläggning
AC Kablage förläggning
Avstånd närliggande objekt
Avstånd till hav
Bakomliggande material
DC Kablage egenskaper
DC Kablage skydd
DC Kontakter
DC Kontakter anslutning
DC Max Spänning
DC Max Ström
DC Min Spänning
Dubbel matning
Enkelisolerade ledare
Genomföringar
Huvudsäkring
Identifiering
Infästning
Kabeldimensionering
Kablagets böjradie
Likspänningskomponenter
Mekanisk påverkan
Placering
Skadat kablage
Skarp kant
Stress på kontakter
Säkringsdimension
Ventilation
Väderbeständigt material
Växelriktarens IP klassning
Ej tillgängligt vid besiktning
1/36
Anslutning av ledare
Institutet för Solenergikvalitet
En oberoende besiktning av dina solceller

Jämför leverantörer

Kundtjänst

Helgfria vardagar 9-12 och 13-15

010-303 07 40

info@solenergikvalitet.se

Mer information

Personlig integritet

Hantera kakor

GDPR

Sociala medier

Facebook

LinkedIn

Ändra eller avboka tid

Behöver du hitta en ny tid eller vill avboka din besiktning så kan du enkelt göra det på din personliga kundsida

Copyright © 2024 IFSEK - Institutet för Solenergikvalitet - Org.nr 559270-1949