Öppet helgfria vardagar 9-12 och 13-15

Ring 010-303 07 40

Rankning av solcellsleverantörer

På solenergikvalitet.se strävar vi ständigt efter att förbättra transparensen och kvaliteten inom solenergibranschen i Sverige. Genom att tillhandahålla offentliga besiktningsprotokoll och en noggrant utformad algoritm för att rangordna leverantörer, arbetar vi för att ge konsumenter en pålitlig vägledning samtidigt som vi uppmuntrar till konsekvent hög prestation hos leverantörerna. I denna artikel ska vi utforska våra besiktningsprotokoll, den nya algoritmen och våra ansträngningar för att balansera mellan äldre och nya bedömningar för att främja branschens tillväxt och säkerställa högsta möjliga kvalitet.

Rankning av solcellsleverantörer
Maximilian Schön

Maximilian Schön

2024-03-07

Sedan starten av solenergikvalitet.se har vår strävan varit att öka transparensen och förbättra kvaliteten på solcellsinstallationer i Sverige. Våra offentliga besiktningsprotokoll har blivit allt mer betydelsefulla, både ur ett statistiskt perspektiv och för att vägleda konsumenter. Detta har möjliggjort utvecklingen av verktyg som gynnar hela branschen samtidigt som den algoritm vi använder för att rangordna leverantörer har fått ökad vikt.

Balansen mellan äldre och nya besiktningar

En viktig fråga vi står inför är hur mycket vi bör väga in äldre besiktningsprotokoll. Vår målsättning är att premiera leverantörer som konsekvent levererar hög kvalitet över tid, samtidigt som vi vill undvika att äldre besiktningar har en alltför dominerande negativ påverkan på leverantörens poäng.

Utformningen av vår algoritm

När vi lanserade vår nya hemsida övergick vi från en algoritm som endast baserades på medelpoängen bland leverantörer med mer än fem besiktningsprotokoll till en algoritm som endast beaktar de tio senaste protokollen. Detta beslut fattades för att minska risken för att äldre besiktningar skulle väga för tungt och skapa en mer dynamisk poängskala där kontinuerlig prestation belönas.

Den nya algoritmens utmaningar och lösningar

Att enbart fokusera på de tio senaste protokollen ledde dock till oönskade fluktuationer i rankingen. För att lösa detta problem och samtidigt ta hänsyn till äldre besiktningar införde vi en ny algoritm. I denna algoritm numreras varje leverantörs protokoll efter tidpunkten för besiktningen, varvid det senaste protokollet får högst nummer. Poängen för varje protokoll multipliceras sedan med dess ordningsnummer och divideras till sist med summan av alla ordningsnummer. På detta sätt erhåller varje leverantör en ny, viktad poäng som ligger till grund för rankingen.

Att inkludera mindre leverantörer

En utmaning vi stötte på var att många leverantörer inte hade tillräckligt med besiktningsprotokoll för att inkluderas i vår ranking. För att adressera detta problem införde vi en multiplikator som minskar poängen med 2.5% per saknat protokoll upp till tio. Detta säkerställer att även mindre leverantörer kan få en plats i vår ranking och att deras prestationer beaktas på ett rättvist sätt.

Genom att kontinuerligt utveckla och förbättra vår algoritm strävar vi efter att skapa en transparent och rättvis bedömningsgrund för solcellsleverantörer i Sverige, vilket gynnar både konsumenter och branschen som helhet.

Institutet för Solenergikvalitet
En oberoende besiktning av dina solceller
Jämför leverantörer
Kundtjänst

Helgfria vardagar 9-12 och 13-15

010-303 07 40

info@solenergikvalitet.se

Mer information
Personlig integritet

Hantera kakor

GDPR

Sociala medier

Facebook

LinkedIn

Ändra eller avboka tid

Behöver du hitta en ny tid eller vill avboka din besiktning så kan du enkelt göra det på din personliga kundsida

Copyright © 2024 IFSEK - Institutet för Solenergikvalitet - Org.nr 559270-1949