Vi söker just nu besiktningspersoner på flera platser i landet. Läs mer genom att klicka här.

Termografibesiktning

Termografibesiktning av er solcellsanläggning för att hitta fel som inte kan synas med blotta ögat.

Introduktion

Antalet solcellsinstallationer i Sverige ökar snabbt och många förväntas producera el i över 20 år. För alla anläggningar kommer detta inte vara verkligheten.

Med vårdslös hantering under både frakt och installation kan solpanelerna lätt skadas. Skadorna är inte synliga för blotta ögat och inte heller något som uppstår direkt vid installationen. Vissa skador riskerar att reducera anläggningens produktion medans andra om dem lämnas ohanterade kan göra att panelerna börjar brinna.

Termografering av solpaneler innebär att man använder en termografisk kamera för att ta bilder av solpanelerna, kablage och kontakter för att mäta deras temperatur. Detta kan vara ett användbart verktyg för att få en bättre förståelse för hur solpanelerna presterar och om det finns eventuella problem som behöver hanteras innan något händer.

Kablar och kontakter

Under en termografering är det inte bara solpanelerna som kontrolleras. Även kontakter och kablaget under panelerna går att kontrollera med värmekamera. 

Kontakter som crimpas fel eller där förskruvningen inte sitter helt korrekt åtdragen riskerar att skapa varmgång antingen på grund av dålig kontakt, fukt eller gnistbildning mellan stiften.

Certifiering

Våra besiktningspersoner som genomför termografering av solceller är certifierade genom ITC.

Utrustning

Vi använder oss av utrustning med prestanda godkänt att användas för termografering av elinstallationer enligt Norm SBF 1031:3 från Brandskyddsföreningen.

Rapport

Den rapport som skapas följer Norm SBF 1031:3 och lämnas till beställaren efter genomförd termografering.

Kostnad

Kostnad för en termografering är 4500 kr ink.moms