Vi söker just nu besiktningspersoner på flera platser i landet. Läs mer genom att klicka här.

Bra att veta inför köp av solceller

Så jämför du offerter

Ta fram en tydlig bild på vad det är du är ute efter. Skriv ner dina krav och be om en offert baserat på dina krav. Många företag har ett färdigt paket som dem säljer. Om det paketet inte passar dina krav finns det flera installatörer som kan ta fram den lösning som gör det.

Vilken garanti har produkterna?

Har du fått en offert med likvärdiga paneler eller är någon av dem kanske bättre? Kontrollera produkternas garantier. Både effektgaranti och produktgaranti. Vanlig idag är en produktgaranti på 10 år för växelriktare, 15 år för solpaneler och 84-85% effekt efter 25 år.

Var är produkterna tillverkade?

Produkter som tillverkas i Europa är dyrare än de som tillverkas i Kina. Europeiska produkter behöver inte nödvändigtvis vara av bättre kvalité. Men dem som tillverkar panelerna har antagligen bättre villkor.

Passar montagesystemet ditt tak?

Vissa montagesystem passar inte alla tak, även om det går att få upp panelerna på taket med det. Det är inte alltid det står i offerten vilket montagesystem som kommer användas. Be om att få veta vilket montagesystem som din leverantör använder. Vi ser ofta avvikelser som finns enbart för att leverantören valt ett montagesystem som inte passar taktypen.

Finns det några tillkommande kostnader?

En del leverantörer hänvisar till andra dokument i sina offerter. Läs noggrant allmänna villkor och andra dokument som hänvisas till i offerten. Det kan även tillkomma kostnader från nätägaren beroende på storleken av anläggningen. Då är det bra att du kan dra dig ur avtalet om du inte skulle vilja ta de kostnaderna, ibland kan de vara väldigt höga.

Bra att veta om solceller och garantier

Solpaneler har långa garantier. Tillverkarna lämnar två olika garantier på sina solpaneler. För att garantierna ska gälla krävs en del från installatören. Tillverkarens anvisningar ska följas vid montering för att produktgarantin ska gälla men det ställs också krav på dig som ägare att ta hand om panelerna rätt.

Produktgaranti

Tillverkare av solpaneler lämnar två garantier. En av dem är produktgarantin. Produktgarantin skiljer sig beroende på tillverkare. En del tillverkare ersätter panelen med en ny, andra får du istället ersättning för vad panelen kostade. I de allra flesta fall får du själv stå för att montera ner den gamla panelen och upp en ny.

Effektgaranti

Den andra garantin tillverkare av solpaneler lämnar är effektgaranti. Tillverkaren beskriver här hur mycket panelen ska producera efter en specifik tid i drift och hur mycket panelen får tappa i produktion under en viss tid. De dyrare panelerna har ofta en högre kvarstående effekt efter garantitiden är slut. Detta kan påverka anläggningens totala avkastning avsevärt.

Garantivillkor

Alla garantier kommer med villkor. Ett villkor som alltid finns är att produkten installeras med de krav som ställs i tillhörande installationsmanual. Skulle produkten installeras eller hanteras felaktigt gäller inte längre garantin från tillverkaren. Som slutkund vill du alltid att garantin ska hålla hela vägen till tillverkaren. En leverantör som ta ansvar för en felaktigt installerad produkt är inte hållbart. Risken att leverantören försvinner innan garantin tar slut är stor.

Hur väljer jag rätt leverantör?

Vem som utför arbetet är vad vi anser vara det viktigaste valet. Solcellerna ska sitta på taket i flera decennier och vikten av ett korrekt utfört montage är enorm. Välj därför vem som utför arbetet med omsorg.

Be om referenser

Har leverantören som offererat dig kanske gjort ett montage i närheten? Be om att få ringa till ett par olika referenser och prata. Tänk dock på att ingen lämnar en dålig referens.

Vem utför arbetet?

Har företaget egna montörer eller använder dem sig av underentreprenörer för att utföra arbetet. Även om kvalitéen på det utförda arbete ska vara detsamma ser vi en trend att företag med egna montörer oftast är dyrare men också har färre avvikelser under besiktning.

Publika besiktningsprotokoll

Använd våra publika besiktningsprotokoll för att hitta vilken leverantör som presterar bäst i ditt område. Du kan hitta dem här.

Montering

Att välja en leverantör för att installera dina solpaneler är ett av de svåra valen att göra. Som lekman ställs det höga krav på att veta vad som är rätt eller fel. Även stora leverantörer har nyanställda samtidigt som rutinerade installatörer kan göra misstag. En besiktning av en oberoende tredje part är till allas fördel.

Vem får utföra arbetet?

Vem som helst får inte utföra arbetet. Att installera solceller är ett elarbete. För att få utföra elarbeten ska bolaget vara anslutet till elsäkerhetsverket och de som utför arbetet ska ha tillräckligt med kunskap och ingå i ett egenkontrollprogram. Du kan kolla om installatören du planerar att använda är ansluten till elsäkerhetsverket här.

Vikten av bra detaljer till din installation

Några av de viktigare delarna i en anläggning är de små produkterna. Bra kablar, en hållbar metod för uppfästning av kablar och rätt kontakter kan avgöra om din anläggning blir en bra investering eller inte.

Kontakter

Kontakter som kopplas ihop ska vara från samma tillverkare. Oftast skriver tillverkare av kontakterna att andra fabrikat inte får kopplas mot deras. Kontakter som inte är av samma sort riskerar att börja brinna.

Kablage

Skillnaden på kabel är stor. Vi ser oftast kabel som har livslängd på minst 20 år eller mer används men ibland stöter vi på kabel där tillverkaren inte garanterar mer än 10 års användning i drift.

Väderbeständigt material

Vid installation utomhus krävs det att materialet som används ska tåla de påfrestningar som finns. Väderbeständigt material ska användas. Annars riskerar solcellsanläggningen att inte vara säker efter ett par år i drift.

Dokumentation

Ibland är det svårt att se vilka kontakter och kablar som har använts i efterhand och därför bör även dessa vara en del av den dokumentation som tillhör anläggningen.

Dokumentation efter slutfört montage

Solcellerna som installeras idag ska sitta kvar i ett par decennier. Vid eventuella garantiärenden eller olyckor kommer du som ägare av anläggningen behöva veta vad som gäller för just dina produkter eller kunna visa ditt försäkringsbolag att det var korrekt utfört vid installationsdatum. Ju äldre anläggningen blir desto viktigare blir dokumentationen.

Anläggningsinformation

Här samlas information kring din anläggning. Vem som installerat, ingående produkter och driftdatum är den typen av information som bör finnas med. Det ger en överskådlig bild på anläggningen och ger dig, och nästa ägare, bra förutsättningar.

Snö- och vindlastberäkning

En lastberäkning görs innan arbetet påbörjas. Beräkningen talar om för installatören hur systemet ska monteras för att tåla de laster som finns i ditt område. Du vill även ha denna beräkning som underlag framåt. Den kan bli viktig för ditt försäkringsbolag vid eventuell olycka.

Egenkontroll

Vid installation bör en egenkontroll göras. Det viktigaste för dig som ägare är en fotodokumentation på de delar som inte längre går att se när solpanelerna sitter på taket. Dolda genomföringar och metod för infästning är två saker som inte alltid går att se.

Strängschema

Strängschema visar tydligt vilka paneler som är sammankopplade och var kablarna går på taket. Inför eventuell utbyggnad av systemet eller vid driftstörningar underlättar strängschemat för den som utför arbetet.

Produktinformation

Ju längre tiden går från installation desto större chans är det att du glömmer exakt vilka produkter det är du har. Vid eventuella garantiärenden eller utbyggnad av ett system är det bra att veta exakt vilken modell och vad för installationskrav som fanns när dina solceller blev installerade. Produktblad, installationsmanualer och garantivillkor för samtliga produkter bör vara en del av din dokumentation.

Garantikedja

Ett dokument som beskriver vem du ska kontakta om något skulle hända med dina produkter under garantitiden. När anläggningen precis är installerad är det lätt att veta. Men om 5 år kanske inte din installatör finns kvar och då behöver du vända dig till grossisten som produkten kom från.

Behöver jag underhålla min solenergianläggning?

Många tillverkare har skötselråd framtagna för sina produkter. Skötselråden ska skötas för att garantin på panelerna ska fortsätta gälla. En sak de flesta tillverkare har gemensamt är att panelerna ska kontrolleras löpande. Detta kan du göra själv med de råd tillverkaren ger i sina anvisningar. Har du inte fått några dokument från din leverantör kan du själv hitta dem på tillverkarnas hemsida.

Elsäkerhetslagen

Som ägare av en solenergianläggning är det du som ansvarar för dess säkerhet både mot person- och egendomsskada. Därför är det viktigt att du löpande kontrollerar anläggningen. En kontroll bör göras en gång per år och behöver inte ta mer än 10 minuter per tak du har solceller på.

Garantivillkor

En del av garantivillkoren beskriver också hur produkten ska kontrolleras och skötas efter installation. Det är viktigt att dessa krav uppfylls för att du ska kunna dra nytta av garantin om det skulle behövas. Förutom garantin är det även en säkerhet för dig att kontrollera din anläggning minst en gång per år. Detta kan du göra själv. Har du inte fått någon information om hur du kontrollerar din anläggnings säkerhet kan du lämna en intresseanmälan eller kontakta oss för att ta del av vårt drift och underhållssystem, kostnadsfritt.

Solpaneler

Vid val av solpaneler ställs du inför många val. Solpaneler kommer i många storlekar från olika tillverkare med varierande konstruktion. Vilken som passar ditt tak och dina förutsättningar är inte lätt att veta. Solpaneler förväntas producera solenergi under en lång tid. Välj både produkt och installatör med omsorg.

Växelriktare

Växelriktaren är den centrala enheten för dina solceller. Din växelriktares egenskaper och tillbehör påverkar hur du kan följa din produktion av solenergi, vilka möjligheter du har att ansluta batteri och mer därtill.

Växelriktaren omvandlar likström från solpanelerna till växelström som du använder i huset.

Montagesystem

Vilket tak du har bestämmer vilket montagesystem du ska ha för dina solpaneler. Ett montagesystem för betongpannor kanske inte passar just ditt betongpannetak. Tillverkarens anvisningar ska följas samtidigt som ditt tätskikt inte ska påverkas av systemet. Val av fel montagesystem kan skapa onödiga avvikelser och påverka taktes tätskikt. Montagesystemet är det som används för att fästa solpanelerna till ditt tak.

Optimerare

Optimerare är en liten låda som kan installeras under solpaneler. Optimeraren hanterar strömmen och spänningen som solpanelerna genererar. Egenskaper som övervakning och kunna sänka panelens spänning på panelnivå är två saker som är möjligt med optimerare. Optimerare är inget som är nödvändigt men har egenskaper som kan tilltala vissa.

Skriv kvalitetsavtal med din leverantör

Vi rekommenderar alla som sluter avtal om installation av en solenergianläggning att skriva ett kvalitetsavtal med leverantören. På så vis kan du försäkra dig om att leverantören följer bestämmelser och riktlinjer från myndigheter, produktleverantörer, branschstandarder och att de åtar sig att åtgärda fel och brister som upptäcks vid besiktning av en tredje part.
Ladda ner kvalitetsavtal