Helgfria vardagar 9-12 och 13-15

Ring 010-303 07 40

Besiktningsrapport

Besiktningens betyg

8.2

/10
Installation av
E.ON
Datum
3 oktober 2023
Ort
Nybrostrand, Skåne län

Klämmornas placering

Klämmornas placering

Stress på kontakter

Stress på kontakter

Råspontsinfästning utfört

Råspontsinfästning utfört

+ 8

+ 8
81% godkända
19% ej godkända

3 oktober 2023

Om installationen

Leverantör

E.ON

Paneler

JA Solar: JAM54S31 (395-420) MR

Montagesystem

Renusol: VS+

Växelriktare

GoodWe: GW17-25K SDT G2 Series

Tillbehör

Säkerhetsbrytare AC

E.ON

Besiktad 2023, installerad av E.ON som har ett medelhögt snittbetyg på 8.4 bland alla leverantörer som vi har besiktat hos

Kontrollpunkter

Allmänt

Anmärkningar
2/3
1.1 Mätprotokoll DC

Ej godkänd

Mätningar av DC strängar saknas.

1.2 Strängschema

Ej godkänd

Strängschema saknas för projektet. Kontroll av strängdesign inte tillgängligt.

Godkända kontrollpunkter
1/3
Avtal

Säkerhetsbrytare AC

Anmärkningar
2/8
Förskruvningar
2.1 Förskruvningar

Ej godkänd

Förskruvning saknas kablage. Går att röra in och ut.

Yttre påverkan
2.2 Yttre påverkan

Ej godkänd

Säkerhetsbrytare har utsatts för yttre påverkan. Håltagning för kabel ej gjord på korrekt sätt. Detta påverkar säkerhetsbrytarens IP klassning.

Godkända kontrollpunkter
6/8
Anslutning
Böjradie
Egenskaper
Identifiering
Infästning
Placering

Tak 1, JA Solar: JAM54S31 (395-420) MR

Anmärkningar
4/16
Kontaktdon
3.1 Kontaktdon

Ej godkänd

Buntband får inte placeras över kontaktdonens hölje.

Panelkablagets böjradie
3.2 Panelkablagets böjradie

Ej godkänd

Panelernas kablar har en för skarp böjradie.

JA SOLAR PV MODULES INSTALLATION MANUAL 2022-01-10, sida 10
Klämmornas placering
3.3 Klämmornas placering

Ej godkänd

Fästen är inte placerade inom tillverkarens angivna zon. Underlag för använd klämzon saknas.

Tillverkarens anvisningar
Stress på kontakter
3.4 Stress på kontakter

Ej godkänd

Kontakt ej dragavlastad och utsätts för en negativ effekt.

SS 436 40 00, 712.526
Godkända kontrollpunkter
12/16
Avstånd till havet
Avstånd till yta
Dräneringshål
Förbindelse av kontakter
Föremål mot bakstycke
Klämmornas överlappning
Panelramar separerade
Punktbelastning
Skador på panel
Skugga
Spänningar i ram
Strängförläggning

Tak 1, Renusol: VS+

Anmärkningar
5/23
Skador
4.1 Skador

Ej godkänd

Flertalet skador mot hängrännor och vinds plåt noterade.

Råspontsinfästning utfört
4.2 Råspontsinfästning utfört

Ej godkänd

Infästning är utfört direkt i råspont vilket bryter mot tillverkares garantivillkor. Tillverkaren kräver även att infästningsmaterialet har en klassning på minst c24 vilket råspont saknar.

Renusol, 20230105_EN_VS+_InstallationGuide, Sida 35
Skenornas överhäng
4.3 Skenornas överhäng

Ej godkänd

Överhänget från sista infästningskrok är inte korrekt. För långt överhäng förekommer.

Renusol: 20230105_EN_VS+_InstallationGuide, Sida 13
4.4 Snö- och Vindlastberäkning

Ej godkänd

Lastberäkning saknas vid besiktning.

Tillverkarens montageanvisningar
4.5 Takkrokarnas CC

Ej godkänd

Snö- och vindlastberäkning saknas. Underlag att kontrollera korrekt avstånd mot är inte tillgängligt. Högst förekommande CC mått är uppmätt till: 750mm.

Snö- och vindlastberäkning
Godkända kontrollpunkter
17/23
Ändklämmor
DC kabel förläggning
Föremål mellan skena och panelram
Främmande material
Kabeldragning mellan takytor
Kabeluppfästning
Klämmans placering i skena
Mittklämmor
Placering
Skenans utstick för klämma
Skenornas höjdjustering
Skenornas infästning
Skenskarvar
Takets lutning
Takstolsinfästning
Underliggande takpanna
Väderbeständigt material
Ej tillgängligt vid besiktning
1/23
Takgenomföring

Varselmärkning

Anmärkningar
1/5
5.1 Varning för backspänning

Ej godkänd

Märkningen är inte utförd enligt gällande regler. Varning för backspänning saknas på arbetsbrytaren. Se referens.

SEK 457, Sida 42
Godkända kontrollpunkter
4/5
Informering av solceller
Missvisande varselmärkning
Tillförlitligt fäst
Varning för likspänning

Växelriktare

Anmärkningar
3/36
Beröringsskydd
6.1 Beröringsskydd

Ej godkänd

Leverantör har klippt upp beröringsskyddet olämpligt vis.

Förskruvning
6.2 Förskruvning

Ej godkänd

Förskruvningen håller inte tätt. Val av metod för tätning felaktig.

User Manual Grid-Tied PV Inverter SDT G2 Series, V1.2-2023-02-15, Sida 29
Jordning av chassi
6.3 Jordning av chassi

Ej godkänd

Jordledare har felaktig kabelmärkning, jordledare ska vara gul/grön.

User Manual Grid-Tied PV Inverter SDT G2 Series, V1.2-2023-02-15, Sida 21
Godkända kontrollpunkter
31/36
AC Anslutning Växelriktare
AC Böjradie
AC Kablage förläggning
Anslutning av ledare
Avstånd närliggande objekt
Bakomliggande material
DC Kablage egenskaper
DC Kablage förläggning
DC Kablage skydd
DC Kontakter
DC Max Ström
Dubbel matning
Enkelisolerade ledare
Fastsäkring av produkt
Genomföringar
Huvudsäkring
Identifiering
Infästning
Kabeldimensionering
Likspänningskomponenter
Max total effekt
Mekanisk påverkan
Placering
Säkringsdimension
Skadat kablage
Skarp kant
Stress på kontakter
Tillgänglighet
Väderbeständigt material
Väderskydd
Växelriktarens IP klassning
Ej tillgängligt vid besiktning
2/36
DC Max Spänning
Strängdesign
Institutet för Solenergikvalitet
En oberoende besiktning av dina solceller
Jämför leverantörer
Kundtjänst

Helgfria vardagar 9-12 och 13-15

010-303 07 40

info@solenergikvalitet.se

Mer information
Personlig integritet

Hantera kakor

GDPR

Sociala medier

Facebook

LinkedIn

Ändra eller avboka tid

Behöver du hitta en ny tid eller vill avboka din besiktning så kan du enkelt göra det på din personliga kundsida

Copyright © 2023 IFSEK - Institutet för Solenergikvalitet - Org.nr 559270-1949