Solenergikvalitet | Protokoll
Solenergikvalitet

Kvalitetssäkring & jämförelse av leverantör

Jämför solcellsleverantörer


Här kan du filtrera fram protokoll från besiktningar vi har utfört i olika områden. Vi hoppas att protokollen kan hjälpa dig göra ett mer informerat val inför ditt köp av solceller. Genom att klicka på protokollen kan du se bilder, kommentarer och vilka avvikelser vi hittade under en besiktning.Filtrera

Våra besiktningsprotokoll publiceras i enlighet med vår besiktningspolicy.

Visar alla besiktningsprotokoll

Vanligaste allvarliga felen

Transportsträckor DC: Skador på kabel
Synliga skador finns på kablaget.
Transportsträckor DC: Yttre påverkan
Kablaget är förlagt utan hänsyn till den yttre påverkan.
Likströmskabel: UV
Vid val av material har hänsyn inte tagits till UV strålning.

Snittpoäng

GodkändRekommendationEj godkänd7.8