Vi söker just nu besiktningspersoner på flera platser i landet. Läs mer genom att klicka här.

Jobba med oss

Var en del av vår resa

Institutet för solenergikvalitet växer och behöver ytterligare besiktningsperson för att klara ett ökande intresse för våra tjänster. Vi täcker hela Sverige så sökande från alla landsändar är av intresse.

Vi rekryterar just nu aktivt i Skåne, Hässleholm, Varberg, Kalmar, Norrköping och Örebro med omnejd.

Ansökan skickas till Axel Svensson (VD) på axel@solenergikvalitet.se.

Vad gör en besiktningsperson?

Som besiktningsperson besöker du kunden och kontrollerar en solenergiinstallation. Vi kontrollerar alla aspekter av installationen, allt från den mekanisk infästning till elinstallation och tillhörande dokumentation. Syftet med besiktningen är att ge kunden en tydlig och korrekt bild av status på anläggningen och anläggningens eventuella brister, detta förmedlas till kunden i form av ett besiktningsprotokoll.

Hur går arbetet till?

Arbetet stöds av vår egenutvecklade besiktningsmjukvara som besiktningsperson kör från sin telefon. Mjukvaran skapar en frågelista baserat på de produkter kunden har installerade och genom att kontrollera installationen och besvara frågorna skapas protokollet. Vi utvecklar ständigt mjukvaran för att göra jobbet smidigare och minska behovet av manuell administration. Vi fyller även ständigt på nya produkter och besiktningspunkter för att hålla oss ajour med utvecklingen i branschen. Alla besiktningspunkter baseras på myndighetskrav, branschpraxis och instruktioner från produkttillverkare.

Som besiktningspersonarbetar du med en stor frihet under ansvar. Du bokar själv in besiktningarna från en lista på kunder som meddelat att de vill ha en besiktning och kan därmed också själv styra över när du jobbar. Vi arbetar med att försöka minimera bilkörning och vill helst att du jobbar i ditt närområde men det kan också ibland finnas behov av längre resor med övernattning för att täcka in alla geografier.

Vem är du?

För att snabbt komma igång med arbetet vill vi att du har god erfarenhet av arbete med solelsinstallationer på både mekaniska, växel- och likströmsintallation. Du måste ha lätt för att ta till dig ny kunskap då du löpande måste utbilda dig för att säkerställa att du har kompetens inom alla de system du skall besiktiga. Vi förväntar oss också att du bidrar med din kunskap till övriga i bolaget. Vi tillhandahåller utbildningar internt och du får även tillfälle att delta i externa utbildningar för att säkerställa att du kunskapsmässigt ligger i branschens framkant. När du arbetar som besiktningsperson vill vi att du är:
  • Noggrann och metodisk
  • Självgående, lösningsorienterad och proaktiv
  • Tydlig i din kommunikation (såväl med kunder som med kollegor)

Övrigt

Du kommer in tidigt i bolagets utveckling och har stora möjligheter att påverka. Vi arbetar ständigt med att utveckla såväl vår mjukvara som sättet vi arbetar på. Din input och dina idéer om hur man kan göra bolaget bättre kommer att värderas högt och tas till vara.

Utöver besiktningar utför vi även rådgivningsuppdrag. Framöver kommer vi även att utföra utbildningar inom solel, sälja mjukvara för intern kontroll samt dokumentation och på så många vis vi kan stödja branschen med kunskap och arbeta för en ökad transparens. Allt eftersom bolaget växer kommer många olika möjligheter till utveckling och nya roller att dyka upp.
Ansökan skickas till Axel Svensson (VD) på axel@solenergikvalitet.se.